Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Telc angol B2 nyelvvizsga "Home and housing, accommodation" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

3. Home and housing, accommodation

 • a roof over one's head tető vkinek a feje fölé
 • bank loan bankhitel
 • block of flats panellakás
 • brick house tégla ház
 • building society házépítő/lakásépítő szövetkezet
 • chalet faház
 • condominium társasház
 • council housing önkormányzati bérház
 • digs albérlet
 • dorm kollégium, diákotthon
 • eviction kilakoltatás
 • flat lakás
 • freehold housing szabad tulajdonban lévő ház, lakás
 • homeless(ness) hajléktalan(ság)
 • house ház
 • house with a garden kertes ház
 • independence függetlenség
 • lodgings albérlet
 • mortgage jelzálogteher
 • pisé-building vályogház
 • property tulajdon
 • rent lakbér
 • rented accommodation bérelt szállás
 • rented flat bérelt lakás
 • rented housing bérelt ház
 • self-sufficiency önállóság
 • squatter jogtalanul betelepülő lakó
 • squatting jogtalan letelepedés
 • tenant (törvényes) bérlő
 • this house is mine. ez a ház az enyém.
 • to evict kilakoltat
 • to rent bérel
 • weekend house hétvégi ház