Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Telc angol B2 nyelvvizsga "Home and housing, accommodation" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

3. Home and housing, accommodation

 • accountancy könyvvitel
 • advertising reklám szakma
 • agriculture mezőgazdaság
 • atmosphere légkör
 • avalanche lavina
 • banking bank szakma
 • barn csűr
 • beach tengerpart
 • bog láp
 • border határ
 • bridge híd
 • broadcasting műsorszórás
 • canal csatorna
 • capital city vagy capital főváros
 • cargo rakomány
 • city város / belváros
 • cliff szikla
 • coast vagy shore partvidék
 • computing számítógépes szakma
 • copse szigetszerű kis erdő
 • country vidék
 • countryside vidék
 • crater kráter
 • crop termény
 • dam (duzzasztó)gát
 • desert sivatag
 • ditch árok
 • earthquake földrengés
 • economy gazdaság
 • electronics elektronika
 • energy energia
 • engineering mérnöki szakma
 • environment környezet
 • equator egyenlítő
 • eruption kitörés
 • famine éhínség
 • farm farm
 • farmhouse farm
 • farming állat tenyésztés
 • fence kerítés
 • field rét
 • financial services pénzügyi szakma
 • forest erdő
 • gate kapu
 • glacier gleccser
 • harbour kikötő
 • harvest aratás
 • hay széna
 • healthcare egészségügy
 • hedge sövény
 • hill domb
 • hotel and catering szálloda és vendéglátás
 • human resources hr
 • insurance biztosítás
 • irrigation öntözés
 • island sziget
 • it (a következő rövidítése: information technology) információs technológiai szakma
 • jungle dzsungel
 • lake
 • landscape táj
 • latitude szélesség
 • lava láva
 • life expectancy várható élettartam
 • lighthouse világítótorony
 • literacy olvasni tudás
 • livestock állatállomány
 • local government önkormányzat
 • longitude hosszúság
 • malnutrition alultápláltság
 • manufacturing gyártás
 • marketing marketing
 • meadow mező
 • migration migráció
 • mine bánya
 • mining bányászat
 • moor ingovány
 • mountain hegy
 • national park nemzeti park
 • north pole északi-sark
 • nuclear energy nukleáris energia
 • ocean óceán
 • oil rig olajfúrótorony
 • path ösvény
 • payment fizetség
 • peninsula félsziget
 • pier móló
 • plain síkság
 • pollution környezetszennyezés
 • pond tavacska
 • population népesség
 • poverty szegénység
 • power station erőmű
 • publishing nyomda
 • rainforest esőerdő
 • reservoir víztártoló / vízgyűjtő
 • river folyó
 • rock
 • rural vidéki
 • sales üzletkötés
 • sand dune homokdűne
 • sea tenger
 • sea level tengerszint
 • service szolgáltatás
 • slum nyomornegyed
 • south pole déli-sark
 • stream patak
 • swamp mocsár
 • teaching tanítás
 • telecommunications távközlés
 • television televízió
 • the armaments industry hadiipar
 • the building trade epítészeti szakma
 • the chemical industry vegyipar
 • the civil service közigazgatás
 • the construction industry építőipar
 • the drinks industry italipar
 • the entertainment industry szórakoztatóipar
 • the fishing industry halászati ipar
 • the legal profession jogi pálya
 • the medical profession orvosi pálya
 • the motor industry autóipar
 • the newspaper industry újságipar
 • the oil industry olajipar
 • the pharmaceutical industry gyógyszeripar
 • the retail trade üzleti szakma
 • the shipping industry hajóipar
 • the travel industry utazási ipar
 • tide árapály
 • to harvest aratni
 • to plough szántani
 • tourism turisztika
 • town város
 • trade kereskedelem
 • tsunami cunami
 • unemployment munkanélküliség
 • urban városi
 • valley völgy
 • village falu
 • volcano vulkán
 • wall fal
 • waterfall vízesés
 • wave hullám
 • well forrás
 • wheat búza
 • wood liget