Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Telc angol B2 nyelvvizsga "Occupation, profession, job" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

13. Occupation, profession, job

 • (pay) rise fizetésemelés
 • a badly-paid job rosszul fizető állás
 • a well-paid job jól fizető állás
 • basic earnings alapkereset
 • bill számla
 • bonus jutalom
 • contribution járulék
 • credit hitel
 • deduction levonás
 • extras prémium
 • family budget családi költségvetés
 • fringe benefit fizetésen kívüli juttatás
 • fringe benefits járulékos juttatások (nagyobb pénzbeni juttatás)
 • gross bruttó
 • high pay magas fizetés
 • high salary magas bér
 • high wages magas fizetés
 • how much is your salary? mennyi a fizetésed?
 • income bevétel
 • instalments részletfizetés
 • insufficient pay nem elegendő, elégtelen fizetés
 • insufficient salary nem elegendő, elégtelen bér
 • insufficient wages nem elegendő, elégtelen fizetés
 • low pay alacsony fizetés
 • low salary alacsony bér
 • low wages alacsony fizetés
 • mortgage jelzálogteher (ingatlanon)
 • net nettó
 • outgoings kiadások
 • overheads rezsi
 • pay-off törlesztés
 • payment fizetség
 • perks járulékos juttatások
 • property tax ingatlanadó
 • reasonable pay elfogadható fizetés
 • reasonable salary elfogadható bér
 • reasonable wages elfogadható fizetés
 • salary fizetés
 • starting salary kezdő fizetés
 • subsidy segélypénz
 • sum total végösszeg
 • tax adó
 • the three-year child care allowance system gyes
 • to be underpaid alulfizetett
 • to earn money pénzt keres
 • to get by on 100,000 a month havi 100 000-ből él
 • to get/receive alimony tartásdíjat kap
 • to get/receive child benefit családi pótlékot kap
 • to get/receive family allowance családi pótlékot kap
 • to live on 100,000 a month havi 100 000-ből él
 • to live on unemployment benefit munkanélkülisegélyből él
 • to live on/off the dole munkanélkülisegélyből él
 • to make a living as a … vmiként keresi a kenyerét
 • to work as a … vmiként dolgozik
 • toward/at the lower end of the wage range a fizetési sáv alsó felében / alsó felének közelében
 • toward/at the upper end of the wage range a fizetési sáv felső felében / felső felének közelében
 • unemployment benefit munkanélkülisegély
 • wage range bérsáv
 • weight tax súlyadó
 • what do you do for a living? mivel keresed a kenyered?