Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Telc angol B2 nyelvvizsga "Occupation, profession, job" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

13. Occupation, profession, job

 • (pay) rise fizetésemelés
 • a badly-paid job rosszul fizető állás
 • a well-paid job jól fizető állás
 • annual holiday éves szabadság
 • bonus prémium
 • deduction levonás
 • demote lefokoz
 • employee munkavállaló
 • employer munkaadó
 • fire elbocsát/kirúg
 • flexible working hours rugalmas munkaidő
 • fringe benefits járulékos juttatások (nagyobb pénzbeni juttatás)
 • full-time job teljes munkaidő
 • gross bruttó
 • he/she is applied alkalmazva van
 • high pay magas fizetés
 • high salary magas bér
 • high wages magas fizetés
 • holiday szabadság
 • how much is your salary? mennyi a fizetésed?
 • income jövedelem, bevétel
 • insufficient pay nem elegendő, elégtelen fizetés
 • insufficient salary nem elegendő, elégtelen bér
 • insufficient wages nem elegendő, elégtelen fizetés
 • irregular working hours szabálytalan munkaidő
 • job advertisement álláshirdetés
 • job description munkaköri leírás
 • job interview állásinterjú
 • job satisfaction munkával való elégedettség
 • labourer munkás
 • line worker szalagmunkás
 • low pay alacsony fizetés
 • low salary alacsony bér
 • low wages alacsony fizetés
 • net nettó
 • operator operátor
 • part-time job részmunkaidő
 • payment fizetség
 • perks járulékos juttatások
 • permanent job állandó munka
 • promotion előléptetés
 • reasonable pay elfogadható fizetés
 • reasonable salary elfogadható bér
 • reasonable wages elfogadható fizetés
 • regular working hours szabályos munkaidő
 • salary fizetés
 • semi-skilled worker betanított munkás
 • starting salary kezdő fizetés
 • subsidy segélypénz
 • temporary job alkalmi munka
 • to apply for a job állást megpályáz
 • to be employed alkalmazva van
 • to be on day nappali műszakban van
 • to be on holiday szabadságon van
 • to be on night-shift éjszakai műszakban van
 • to be promoted előléptetik
 • to be underpaid alulfizetett
 • to change one's job munkát vált
 • to do a job állásban van
 • to do office work irodai munkát végezni
 • to do overtime túlórázik
 • to do physical work fizikai munkát végezni
 • to earn money pénzt keres
 • to employ sy alkalmaz vkit
 • to find a job állást talál
 • to get a job állást kap
 • to get a promotion előléptetik
 • to have a day off szabadnapja van
 • to lose one's job elveszti az állását
 • to make a living as a … vmiként keresi a kenyerét
 • to quit one's job feladja az állását
 • to take sy on felvesz vkit
 • to work as a … vmiként dolgozik
 • to work flexitime rugalmas munkaidőben dolgozik
 • to work for a company cégnél dolgozik
 • to work in a factory gyárban dolgozni
 • toward/at the lower end of the wage range a fizetési sáv alsó felében / alsó felének közelében
 • toward/at the upper end of the wage range a fizetési sáv felső felében / felső felének közelében
 • vacancy üresedés
 • wage range bérsáv
 • what do you do for a living? mivel keresed a kenyered?