Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Telc angol B2 nyelvvizsga "Personal identification" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

1. Personal identification

 • (in) a bun konty(ban)
 • (in) a ponytail lófarok(ban)
 • (rather) plain egyszerű
 • a high forehead magas homlok
 • a long face hosszúkás arc
 • a low forehead alacsony homlok
 • a round face kerek arc
 • absent-minded figyelmetlen
 • adventurous kalandos
 • an oval face ovális arc
 • angry mérges
 • annoyed bosszús
 • anxious szorongó
 • arrogant arogáns
 • astonished elámult
 • attractive vonzó
 • average height átlagos magasságú
 • bad-mannered rossz modorú
 • bad-tempered összeférhetetlen
 • bald kopasz
 • bald(ing) kopasz(odó)
 • bald-headed kopasz fejű
 • beard szakáll
 • beautiful gyönyörű
 • big magas
 • big nose nagy orr
 • black hair fekete haj
 • blond hair szőke haj
 • blond-haired vagy blonde-haired szőke hajú
 • blonde szőke
 • bored unatkozó
 • boring unalmas
 • brave bátor
 • broad shouldered széles vállú
 • brown hair barna haj
 • brown-haired barna hajú
 • brunette barna
 • calm nyugodt
 • cautious óvatos
 • cheeky pimasz
 • cheerful vidám
 • chubby pufók
 • clever okos
 • combed back hátra fésült (haj)
 • combed to the side oldalra fésült (haj)
 • conceited beképzelt
 • confident magabiztos
 • cowardly gyáva
 • crazy bolond
 • crude bárdolatlan
 • curly hair göndör haj
 • dark-haired sötét hajú
 • delighted elragadtatott
 • depressed depressziós
 • disappointed csalódott
 • disgusted undorodó
 • dishonest nem becsületes / tisztességtelen
 • dyed hair festett haj
 • easy-going könnyű kijönni vele
 • elegant clothes elegáns ruha
 • emotional érzelgős
 • enthusiastic lelkes
 • excited izgatott
 • exhausted kimerült
 • extroverted kifelé forduló (extroverált)
 • fair hair szőke haj
 • fair-haired világos hajú
 • fat kövér
 • fed up megcsömörlött
 • friendly barátságos
 • funny vicces
 • furious haragos
 • generous bőkezű
 • ginger-haired vörös hajú
 • good-humoured jó humorú
 • good-looking jóképű
 • grey hair ősz haj
 • hairy szőrös
 • handsome jóképű
 • happy boldog
 • hard-working szorgalmas
 • honest őszinte
 • hot-headed forró fejű
 • impatient türelmetlen
 • impolite tiszteletlen
 • impulsive lobbanékony
 • intelligent inteligens
 • introverted befelé forduló (introverált)
 • kind kedves
 • lazy lusta
 • livid felrobban a haragtól
 • long hair hosszú haj
 • mean gonosz
 • medium height közepes magasságú
 • middle-aged középkorú
 • miserable boldogtalan
 • modest igénytelen
 • moody szeszélyes
 • moustache bajusz
 • obese elhízott
 • old idős
 • ordinary nose átlagos orr
 • ordinary-looking átlagos kinézetű
 • outgoing társaságkedvelő
 • overweight túlsúlyos
 • patient türelmes
 • pleased örömteli
 • plump telt
 • polite tisztelettudó
 • pretty csinos
 • red hair vörös haj
 • redhead vörös
 • relaxed relaxált
 • rude szemtelen
 • sad szomorú
 • scruffy ápolatlan
 • sensible ésszerű
 • sensitive érzékeny
 • serious komoly
 • shabbily-dressed szakadtan öltözött
 • short alacsony
 • short hair rövid haj
 • shy szégyenlős
 • skinny sovány
 • slim karcsú
 • sluttish ápolatlan
 • small alacsony
 • smart sikkes
 • smartly-dressed csinosan öltözött
 • snobbish sznob
 • snub nose pisze orr
 • sophisticated kitanult
 • straight hair egyenes haj
 • stressed stresszelt
 • strong erős
 • stubbly borostás
 • stupid buta
 • suntanned napbarnította
 • surprised meglepett
 • talented tehetséges
 • tall magas
 • thick hair sűrű haj
 • thick lips telt ajak
 • thin vékony
 • thin lips vékony ajak
 • thinning hair ritkuló haj
 • tired fáradt
 • to have a dark complexion sötét arcszíne van
 • to have a fair complexion világos arcszíne van
 • to have a good figure jó alkata, alakja van
 • to have a pale complexion sápadt arcszíne van
 • to wear glasses szemüveget visel
 • ugly csúnya
 • unfriendly barátságtalan
 • unhappy boldogtalan
 • unintelligent unintelligens
 • wavy hair hullámos haj
 • weary elcsigázott
 • weird furcsa
 • well-built jó felépítésű
 • well-dressed csinosan öltözött
 • witty szellemes
 • worried aggódó
 • young fiatal