Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Telc angol B2 nyelvvizsga "Personal identification" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

1. Personal identification

 • absent-minded figyelmetlen
 • adolescent kamasz
 • adopted örökbefogadott
 • adoption örökbefogadás
 • adult felnőtt
 • adventurous kalandos
 • alias álnév
 • angry mérges
 • annoyed bosszús
 • anxious szorongó
 • arrogant arogáns
 • astonished elámult
 • attractive vonzó
 • baby baba
 • bachelor agglegény
 • bad-mannered rossz modorú
 • bad-tempered összeférhetetlen
 • bald kopasz
 • bald-headed kopasz fejű
 • beard szakáll
 • beautiful gyönyörű
 • blond-haired vagy blonde-haired szőke hajú
 • blonde szőke
 • bored unatkozó
 • boring unalmas
 • brave bátor
 • brown-haired barna hajú
 • brunette barna
 • calm nyugodt
 • cautious óvatos
 • cheeky pimasz
 • cheerful vidám
 • child gyerek
 • christian name keresztnév
 • clever okos
 • cohabitation együttélés
 • conceited beképzelt
 • confident magabiztos
 • cowardly gyáva
 • crazy bolond
 • critical age változó kor
 • crude bárdolatlan
 • curly hair göndör haj
 • dark-haired sötét hajú
 • delighted elragadtatott
 • depressed depressziós
 • disappointed csalódott
 • disgusted undorodó
 • dishonest nem becsületes / tisztességtelen
 • divorced elvált
 • easy-going könnyű kijönni vele
 • elder felmenők
 • elderly lady idős hölgy
 • elderly man idős férfi
 • elderly person idős ember
 • emotional érzelgős
 • engaged eljegyzett
 • enthusiastic lelkes
 • excited izgatott
 • exhausted kimerült
 • extroverted kifelé forduló (extroverált)
 • fair-haired világos hajú
 • family name családi név
 • fat kövér
 • fed up megcsömörlött
 • fifty years old ötven éves
 • first name keresztnév
 • forbidden name tiltott név
 • forty years old negyven éves
 • friendly barátságos
 • full name teljes név
 • funny vicces
 • furious haragos
 • generous bőkezű
 • geographical name földrajzi elnevezés
 • ginger-haired vörös hajú
 • good-humoured jó humorú
 • good-looking jóképű
 • grown-up felnőtt
 • handsome jóvágású
 • happy boldog
 • hard-working szorgalmas
 • honest őszinte
 • hot-headed forró fejű
 • impatient türelmetlen
 • impolite tiszteletlen
 • impulsive lobbanékony
 • in your early teens / twenties / thirties tízes / húszas / harmincas éveid elején
 • in your mid teens / twenties / thirties tízes / húszas / harmincas éveid közepén
 • intelligent inteligens
 • introverted befelé forduló (introverált)
 • kid gyerek, kölyök
 • kind kedves
 • lazy lusta
 • livid felrobban a haragtól
 • long hair hosszú haj
 • maiden name leánykori név
 • married (to sy) házas
 • mean gonosz
 • medium height közepes magasságú
 • middle-aged középkorú
 • middle-aged lady középkorú hölgy
 • middle-aged man középkorú férfi
 • middle-aged person középkorú ember
 • miserable boldogtalan
 • modest szerény
 • moody szeszélyes
 • moustache bajusz
 • name of the city a város neve
 • name of the country az ország neve
 • obese elhízott
 • old idős
 • old man aggastyán
 • only child egyetlen gyermek
 • outgoing társaságkedvelő
 • overweight túlsúlyos
 • patient türelmes
 • pensioner nyugdíjas
 • pleased örömteli
 • polite tisztelettudó
 • pretty szép
 • proper name tulajdonnév
 • redhead vörös
 • relaxed relaxált
 • rude szemtelen
 • sad szomorú
 • scruffy ápolatlan
 • sensible ésszerű
 • sensitive érzékeny
 • separated külön(váltan) él
 • serious komoly
 • short alacsony
 • short hair rövid haj
 • shy szégyenlős
 • single egyedülálló
 • single mother egyedülálló anyuka
 • single parent egyedülálló apuka
 • slim karcsú
 • smart sikkes
 • snobbish sznob
 • sophisticated kitanult
 • straight hair egyenes haj
 • stressed stresszelt
 • stupid buta
 • surname vezetéknév
 • surprised meglepett
 • talented tehetséges
 • tall magas
 • teenager tinédzser
 • ten years old tíz éves
 • thin vékony
 • thirty years old harminc éves
 • tired fáradt
 • to adopt örökbefogadni
 • to cohabit with sy együtt él vkivel (élettársként)
 • to get divorced elválni
 • to get married megházasodni
 • to go out with sy együtt jár vkivel
 • to live with sy együtt él vkivel (élettársként)
 • to split up szakít
 • toddler totyogó
 • twenty years old húsz éves
 • ugly csúnya
 • undergraduate egyetemista
 • unfriendly barátságtalan
 • unhappy boldogtalan
 • unintelligent unintelligens
 • unmarried nőtlen, hajadon
 • weary elcsigázott
 • well-built jó felépítésű
 • well-dressed jól öltözött
 • widow özvegyasszony
 • widower özvegyember
 • witty szellemes
 • worried aggódó
 • young fiatal
 • young lady fiatal hölgy
 • young man fiatal férfi
 • young person fiatalember