vonalaz, vonaloz szinonimái

ige
 • léniáz (idegen), csíkoz, sraffoz (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sorra

határozószó
 • rendre, sorban, sorjában, időrendben, rendben
 • sorba

felszívódik, fölszív

ige
 • behatol, beivódik, beszűrődik, beolvad, bejut
 • szétterjed
 • eltűnik, elpárolog, elillan, meglép (bizalmas), olajra lép (szleng), meglóg (bizalmas), elpucol (szleng), kámfort játszik (szleng), odábbáll, lelép, elkotródik, lelécel (szleng), megpattan (szleng), dobbant (szleng), elhúzza a belét (szleng), elhúzza a csíkot (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vonalaz, vonaloz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

villamos II.

főnév
 • villamosvasút, villinger (szleng), tuja (szleng), sárga hidegvágó (szleng), sárgaság (szleng), villanyos (tájnyelvi)

üdvözítő II.

főnév
 • Jézus Krisztus, Megváltó, Megfeszített

újsütetű

melléknév
 • új, friss, újonc, kezdő
 • újdonsült

tett

főnév
 • cselekvés, cselekedet, cselekmény, akció, faktum (régies), tétemény (régies), tét (régies), lépés, aktus, gesztus, művelet

visszaver

ige
 • visszaüt
 • elhárít, megfékez, meggátol, megállít, leszerel, kivéd, visszaszorít, visszavet, meghiúsít
 • visszatükröz, visszasugároz, reflektál
 • ismétel, visszhangoz, rezonál
 • (érvet): megcáfol, meghazudtol, tagad, megdönt, ellene áll (régies)

szűk körű

melléknév
 • részleges, helyi, partikuláris (idegen)
 • baráti, rokoni
 • exkluzív, zártkörű

szorgoskodik

ige
 • iparkodik, dolgozik, buzgólkodik, buzog, fárad, szorgolódik (tájnyelvi), sürgölődik, sürög-forog, serénykedik, forgolódik, munkálkodik, tevékenykedik, foglalatoskodik, ügyködik

plecsni

főnév
 • (bizalmas): folt, szennyeződés, zsírfolt
 • kitüntetés, érem, érdemrend, érdemérem, rendjel
 • (szleng): pofon, tasli (bizalmas), nyakleves, frász (bizalmas)

táncos II.

főnév
 • táncművész, balettművész

könny

főnév
 • könnycsepp, könnyár (választékos), örömkönny, könyű (régies)

vonít

ige
 • vonyít, nyüszít, szűköl, csahol, jajgat (tájnyelvi)
 • ordít, üvölt
 • süvít, süvölt, dudál, tutul (tájnyelvi)

világfelfogás

főnév
 • világnézet, világszemlélet

zsongít

ige
 • csillapít, csendesít, nyugtat, tompít, enyhít
 • zsibbaszt, bódít, andalít

zászlós I.

melléknév
 • lobogós, fellobogózott

üröm

főnév
 • istenfa (tájnyelvi)
 • keserűség, bánat, bosszúság, keserv