versengés szinonimái

főnév
 • versenyzés, verseny, vetélkedés, vetélkedő, kötélhúzás, küzdelem, erőpróba, küzdés, mérkőzés
 • konkurálás, rivalizálás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szedőkanál

főnév
 • merőkanál, merítőkanál
 • leveseskanál

evidens

melléknév
 • nyilvánvaló, szemmel látható, magától értetődő, világos, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, kézenfekvő, szembetűnő, szembeszökő, kézzelfogható, egyértelmű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a versengés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vásári

melléknév
 • olcsó, értéktelen, silány, ízléstelen, gagyi (szleng), bazári
 • közönséges, útszéli
 • bóvli

tréma

főnév
 • izgalom, félsz, frász (bizalmas), remegés, lámpaláz

tőkés

melléknév, főnév
 • tőkepénzes, pénztőkés, pénzember, kapitalista, burzsoá, burzsuj (régies)

tarhál

ige
 • (szleng): kéreget, koldul, kérincsél, kunyerál, kunyizik (bizalmas), kuncsorog, tányéroz, kilincsel, házal, lejmol (szleng), potyázik

vegyület

főnév
 • vegyülék, elegy
 • (régies): keverék, kotyvalék (pejoratív), habarék, habarcs, vegyülés, mixtúra (bizalmas)

voltaképp, voltaképp

határozószó
 • valójában, lényegében, tulajdonképpen, gyakorlatilag, úgyszólván, jóformán, jószerével, végeredményben
 • eredetileg

szeretkezik

ige
 • ölelkezik, szerelmeskedik, közösül, baszik (durva), egyesül, bujálkodik, hempereg (szleng), kefél, bagzik (durva), asszonyoz (tájnyelvi), fehérnépezik (tájnyelvi), taszajt (tájnyelvi)

személyi I.

melléknév
 • egyéni, individuális, személyes, perszonális (idegen), magán

papi1

melléknév
 • egyházi, lelkészi, szerzetesi, lelkipásztori

sziréna

főnév
 • vészkürt, duda (régies), kürt, nénó (szleng), nyávogó (szleng)
 • riasztó

zászlós I.

melléknév
 • lobogós, fellobogózott

kitér

ige
 • utat enged, elkerül, kikerül, megkerül, letér, félreáll, irányt változtat, kerülő utat tesz
 • kihúzza magát (valami alól)
 • megfutamodik, elmenekül, félrehajlik, elugrik, elhajol, kisiklik, meghátrál
 • eltér, elágazik (út), megtörik, elhajlik (sugár), elterelődik
 • kileng, kilendül, kibillen
 • (valamire): megemlít, részletez
 • kertel, mellébeszél, taktikázik, hímez-hámoz, csűr-csavar, köntörfalaz
 • kilép, áttér

versenyző

főnév
 • pályázó, jelentkező, jelölt
 • játékos, induló, résztvevő
 • sportoló, sportember

varázsol

ige
 • kuruzsol, igéz, bűvöl, bájol, bűbájoz (tájnyelvi), bűvöl-bájol, megbűvöl, varázskodik (tájnyelvi), csodákat művel, vajákol
 • átváltoztat, megbabonáz, boszorkányoz (régies), megront, ráolvas

visszafog

ige
 • visszatart, megállít, tartóztat, fékez, türtőztet, elfojt, feltart, hátráltat, akadályoz, megzaboláz, féken tart, korlátoz
 • levon, visszatart
 • tompít, mérsékel, elnyom

vevőközönség

főnév
 • vásárlóközönség, vevőkör

tulajdonság

főnév
 • jellegzetesség, jellemvonás, sajátság, sajátosság, milyenség, vonás, jelleg, mineműség (választékos), mivolt

vitathatatlan

melléknév
 • bizonyos, biztos, tényleges, nyilvánvaló, egyértelmű, félreérthetetlen, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, tagadhatatlan, megalapozott, vitán felül álló, megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, megkérdőjelezhetetlen, végérvényes, jogerős, megfellebbezhetetlen