vízhatlan szinonimái

melléknév
 • vízálló, esőálló, vízlepergető, impregnált (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

köves

melléknév
 • kavicsos, sziklás, kövezett, kövecseges (tájnyelvi)
 • kövezett
 • ékköves, drágaköves
 • kövecses (gyümölcs)

kidob

ige
 • kihajít, kivet, kizuhint, kiszór, kihajigál, ejiciál (idegen), kilök
 • kiselejtez, félredob, eldob, kiszuperál (bizalmas), kimustrál
 • kipenderít, kiakolbólít, kiebrudal, lapátra tesz (szleng), kigór (tájnyelvi), kivág, kibillent, kirúg (bizalmas), eltanácsol, kitessékel, eltávolít, kituszkol, kizavar, kipaterol (bizalmas), elzargat (tájnyelvi), kiutasít, kirepít, kilódít, elbocsát, elküld, kilakoltat Sz: ajtót mutat (valakinek); kiad rajta, mint eb a taligán; kiad vkin, mint a pataiak a szőrön; kiadja a nyargalót vkinek; kiadja az útját; kiteszi a szűrét; kivágja, mint a taknyot; megmutatja, hol csinálta az ács az ajtót; ebrúdra tesz; ebrúdon hány ki
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vízhatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

viharvert

melléknév
 • viharedzett, megviselt, megrongált, elhasznált, kopott, rozzant, rozoga, nyűtt, viseltes

utódlás

főnév
 • trónöröklés, öröklés, szukcesszió (idegen)

ugyanolyan

névmás
 • ugyanoly (választékos), éppen olyan, pontosan olyan, egészen olyan, egyforma, épp olyan, azonos, egyező, megegyező, identikus (idegen), oly, olyanfajta, olyanféle, olyasfajta, olyasféle, olyanforma, olyasforma

tessék-lássék I.

határozószó
 • kelletlenül, kedvetlenül, ímmel-ámmal, nyűglődve, vonakodva, lustán, nagy nehezen, húzódozva, nyámmogva (régies), úgy-ahogy, nagyjából, tél-túl (tájnyelvi), felületesen, slendriánul

visszajövet

határozószó
 • visszafelé, hazafelé
 • visszatérve

sztoikus

melléknév
 • szilárd, rendíthetetlen, állhatatos, kitartó
 • egykedvű, higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott, hidegvérű, érzéketlen, szenvtelen(szaknyelvi)

szólásmód

főnév
 • szólás, szókapcsolat, közmondás (régies), szólásforma
 • kifejezésmód, beszédmód, beszédfordulat, lokúció (idegen), szóhasználat

pironkodik

ige
 • szégyenkezik, szégyenkedik (tájnyelvi), szégyelli magát, zsenírozza magát (bizalmas), pirul, irul-pirul, restelkedik, ég (szleng)
 • el-elpirul

talp

főnév
 • alj, lábazat, alap, talapzat, talpazat, fundamentum
 • láb
 • (régies): tutaj, úszó, úszómű

kovácsol

ige
 • alakít, kalapál
 • megedz, tesz (valamilyenné)
 • kialakít, megalkot
 • sző

vízjel

főnév
 • vízjegy

vicsorít

ige
 • acsarít (tájnyelvi), vicsít (tájnyelvi)

zseni

főnév
 • lángész, lángelme, szellemóriás, géniusz
 • csodagyerek

zagyvál

ige
 • összekever, összevegyít, elegyít, kotyvaszt
 • összevissza beszél, hetet-havat összehord, halandzsázik

ügynök

főnév
 • üzletszerző, üzletkötő, közvetítő, ágens (régies), vigéc (régies), házaló, utazó, alkusz (régies)
 • kém, spion, tégla (bizalmas)