utánamond szinonimái

ige
 • ismétel, elismétel, szajkóz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

államosítás

főnév
 • állami tulajdonba vétel, kisajátítás, nacionalizálás (régies), társadalmasítás

felnéz, fölnéz

ige
 • feltekint, felbámul, felpillant, felles
 • (valakire): tisztel, méltányol, becsül, nagyra tart, értékel, csodál, bámul, imád
 • fellátogat, felmegy, felugrik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a utánamond szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

turbánliliom

főnév
 • törökcsalma, törökturbán, vadliliom

teherszállítás

főnév
 • áruszállítás, teherfuvar, fuvar, árufuvarozás (szaknyelvi)

tarack2

főnév
 • tarackbúza, perje, perjefű, perjegyökér

szervusz

módosítószó
 • szerbusz!, szia! (bizalmas), csaó!, helló!, szevasz! (bizalmas), csókollak!, üdvözöllek!

újítás

főnév
 • innováció (idegen), modernizáció (idegen), divatolás (tájnyelvi), forradalmasítás
 • javítás, átalakítás, újjáalakítás, tatarozás, renoválás
 • reform

varrat

főnév
 • varrás, forradás, sutura (szaknyelvi)
 • csatlakozás, összeillesztés

sör

főnév
 • ser (régies), serital (régies), árpalé (régies)

silbakol

ige
 • őrködik, őrt áll, strázsál
 • álldogál, várakozik, ácsorog, szobrozik (szleng)

okvetlen, okvetetlen II.

határozószó
 • okvetlenül, föltétlenül, persze, minden bizonnyal, szükségszerűen, elkerülhetetlenül, mindenképpen, mindenesetre, igazán, biztosan, akárhogy is, ha törik, ha szakad, mindenáron, kétségkívül Sz: ha a fene fenét eszik is; ha cigánygyerekek potyognak is az égből; ha öreg fejsze esik is; ha a kutya kutyát eszik is; ha a kutya kovászba ugrik is; ha nyaka szakad is

szabadalmaztat

ige
 • patentíroz (idegen), engedélyeztet, elsőbbséget szerez

végiggondol

ige
 • elgondol, átgondol, számba vesz, meggondol, mérlegel, megfontol, körbejár

visszadöbben

ige
 • megtorpan, megáll
 • visszahőköl, visszariad, elriad, perhorreszkál (idegen)

keresztülnéz

ige
 • áttekint, átnéz
 • semmibe vesz, mellőz, levegőnek néz (valakire)

utas

főnév
 • utazó, utasember (régies), turista, útonjáró
 • vendég
 • vándor, zarándok
 • csavargó, nomád

túlfűtött

melléknév
 • túlmelegített, túlhevített
 • fokozott, szertelen, túlhajtott, mértéktelen, extrém

vakító

melléknév
 • tündöklő, ragyogó, káprázatos, fényes, sziporkázó, luxuriózus (régies)
 • csaló, butító, elbolondító, ámító

ügy

főnév
 • eset, esemény, eseménysorozat, dolog, helyzet, kázus (idegen), causa (idegen)
 • affér (bizalmas), história
 • per, jogvita
 • tennivaló, elintéznivaló, kötelesség, feladat
 • kérdés, probléma
 • törekvés

televízióműsor

főnév
 • tévéműsor, adás

váltakozik

ige
 • cserélődik, alternál (szaknyelvi)
 • hullámzik, ingadozik, oszcillál, fluktuál (szaknyelvi)