udvari szinonimái

melléknév
 • uralkodói, főnemesi, fejedelmi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

túlhajtott

melléknév
 • túlzásba vitt, szertelen, mértéktelen
 • fölfújt

csóvál

ige
 • lóbál, forgat, ingat, lenget, lógáz, mozgat, lebegtet, csandargat (tájnyelvi), csávingat (tájnyelvi), csór (tájnyelvi), kadargat (tájnyelvi), riszál (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a udvari szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tragika

főnév
 • drámai hősnő, hősszínésznő (választékos)

tarifa

főnév
 • díjszabás, taksa (bizalmas), árszabás
 • ár, viteldíj, menetdíj, útiköltség
 • árjegyzék, díjjegyzék

találkozik

ige
 • összeakad, összetalálkozik, összefut, ráakad, belebotlik
 • összejön (bizalmas)
 • randevúzik, randizik (bizalmas)
 • (szaknyelvi): megmérkőzik
 • érintkezik, összefut, összeér, egyesül, összeforr, egybeolvad, egybetorkollik, egybeesik, megegyezik
 • (régies): akad, kerül, található, van

szemfedő, szemfödő

főnév
 • szemfedél, halotti lepel

turcsi

melléknév
 • (bizalmas): pisze, fitos
 • tömpe

vakvágány

főnév
 • holtvágány, mellékvágány, zsákutca

sikolt

ige
 • sikít, sikong, sikongat, sikoltoz, sivít, kiált, visít, sékodik (régies), sipít, rikolt, rikít (tájnyelvi)
 • jajgat, jajveszékel

sebbel-lobbal

határozószó
 • sebtében, sebtiben, sietve, nagy sietve, sietséggel, hanyatt-homlok, sürgősen, kapkodva, lélekszakadva, lóhalálában, hevenyében, léhhel-péhhel (tájnyelvi), széllel-lobbal (tájnyelvi), izgatottan

nyúlik

ige
 • terjed, ér (valameddig), szögellik (valahova), tart (valameddig), bővül, terül, elterül, terítődik (régies), fekszik
 • hosszabbodik, folytatódik, elhúzódik
 • halasztódik, húzódik
 • nő, növekszik, szálasodik, mered (tájnyelvi)

spirituális

melléknév
 • lelki, szellemi
 • testetlen, anyagtalan
 • vallási

vandál II.

főnév
 • vadember
 • garázda

vidul

ige
 • derül, vidámkodik, mosolyog, nevet, mulat, vigad, dánomoz (tájnyelvi), mókázik, dáridózik
 • (tájnyelvi): (idő) kividul (tájnyelvi), kiderül, kitisztul, felderül, megjavul, kifényesedik, felragyog, kivirul, felfeslik (tájnyelvi)

kém

főnév
 • besúgó, spicli (bizalmas), spion, hírszerző, titkos ügynök, ügynök, ágens (régies), felderítő, beépített ember, tégla (bizalmas)

ugrál

ige
 • ugrándozik, ugrik, ugrabugrál, fickándozik, szökdel, szökell, szökdécsel, cikázik, kecél (régies), cincil (tájnyelvi), dájcsol (tájnyelvi), gacsgál (tájnyelvi), happárézik (tájnyelvi) Sz: ugrál, mint a bakkecske
 • (bizalmas): kapkod, idegeskedik, hőzöng
 • (szleng): henceg, hősködik, fontoskodik, úrhatnámkodik
 • kötekedik, pattog
 • sürgölődik, fontoskodik

törvényhatóság

főnév
 • helyhatóság, önkormányzat, municípium (régies)

ünnepély

főnév
 • ünnepség, megemlékezés, ceremónia, gála, fesztivitás (idegen), sollemnitas (idegen)

unszolás

főnév
 • kérés, biztatás, buzdítás, rábeszélés, sürgetés, doszolás (régies), késztetés, sarkallás, nógatás, noszogatás, kapacitálás, ösztönzés

tátong

ige
 • ásít
 • (régies): tátog

vádaskodik

ige
 • rágalmaz, befeketít, mószerol
 • áskálódik