szakavatott szinonimái

melléknév
 • szakképzett, szakértő, képzett, műértő, professzionista, profi (bizalmas), hivatott, kompetens (szaknyelvi), jártas, hozzáértő, gyakorlott, tapasztalt, ügyes, elsőrendű, elsőrangú, jeles

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összeismerkedik

ige
 • megismerkedik, összeparolázik (régies)

nóta2

főnév
 • (régies): vétség, hibázás
 • pör
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szakavatott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sötétlik

ige
 • feketéllik

remegés

főnév
 • cidri, tréma (idegen), borzongás, reszketés, tremor (idegen), vibrálás, rezgés
 • félelem, aggodalom, rettegés
 • vágy, sóvárgás

ráncos

melléknév
 • ráncolt, összeráncolt, barázdált, redőzött, húzott, redős, recés, gyűrött, bodrott (tájnyelvi)
 • (arc): fonnyadt, aszott, hervadt, töpörödött, barázdált, töpöre (tájnyelvi)

pénzéhes

melléknév
 • pénzsóvár, pénzszomjas (régies), mohó, harácsoló, haszonleső, nyereségvágyó, kapzsi, észér (tájnyelvi), telhetetlen, nyereséghajhász

sürget

ige
 • felszólít, nógat, noszogat, unszol, doszol (régies), buzdít, sarkall, szorgalmaz, szorgat (tájnyelvi), hamargat (tájnyelvi), szutyongat (tájnyelvi), zargat (bizalmas), nyösztet (tájnyelvi)
 • siettet, ösztönöz, sürgöl (tájnyelvi), hajszol, hajt, sarkantyúz, tusakol (tájnyelvi), forszíroz (bizalmas), szorongat
 • szorít (idő)

szeretett

melléknév
 • kedves, drága, édes, drágalátos, aranyos, szerelmes, szerelmetes (régies), szeretetre méltó
 • tisztelt, nagyra becsült
 • népszerű, közkedvelt, keresett, divatos, felkapott (bizalmas), kapós (bizalmas), híres, frekventált, kitüntetett, menő (szleng)
 • kedvenc, kegyelt (régies), kedvelt, favorit

óvóhely

főnév
 • bunker, légópince, légoltalmi pince, fedezék, menedékhely
 • rejtekhely

operáció

főnév
 • műtét, beavatkozás
 • hadművelet, harcmozdulat
 • ügylet, művelet, munkálat

magház

főnév
 • magburok, magrejtő (tájnyelvi), ovárium (szaknyelvi), csutka, csuma (tájnyelvi)

ösvény

főnév
 • gyalogút, csapás, sétány, kisút (tájnyelvi), gyalogjáró (tájnyelvi), rókaút (tájnyelvi), járás
 • út, pálya, útvonal

szigetel

ige
 • izolál, elkülönít
 • tömít, elzár, burkol

tájt

névutó
 • tájban, körül, felé
 • környékén, tájékán

háborodott

melléknév
 • őrült, elmebajos, bolond, zavart, bomlott, eszelős, tébolyodott
 • nyugtalan, felkavart, izgatott, zaklatott, feldúlt

varjúháj

főnév
 • szédum, szaka (tájnyelvi), szarkafű

tör

ige
 • tördel, zúz, tör-zúz, aprít, darabol, felapróz, morzsol, díbol (tájnyelvi)
 • tilol
 • (diót, mandulát, mogyorót): feltör, pucol
 • letör, csíp, lecsíp
 • (cipő): kidörzsöl, feltör, nyom, horzsol, felhorzsol
 • fáraszt, gyötör, kínoz
 • (töri magát): fárad, vesződik, törekszik, iparkodik, küzd
 • (esküt): megszeg
 • (valamerre, valahova): igyekszik
 • (valakire): támad, ront, rohan, fenekedik (régies)

szakképzettség

főnév
 • szakavatottság (választékos), szakmai ismeret, szakismeret, szaktudás, szakértelem, szakműveltség (régies), jártasság, mesterségbeli tudás, hozzáértés, kompetencia (szaknyelvi), illetékesség, gyakorlottság
 • szakképesítés, képesítés, kvalifikáció

sorra

határozószó
 • rendre, sorban, sorjában, időrendben, rendben
 • sorba

szembekötősdi

főnév
 • bújócska, hunyósdi (tájnyelvi), csömbe (tájnyelvi)

tovább

határozószó
 • messzebb, messzebbre, távolabbra, odébb, előbbre, elébb (tájnyelvi), eléfelé (tájnyelvi)

számtalan

számnév
 • megannyi, sok, megszámlálhatatlan, számos, számlálhatatlan, töméntelen, temérdek, rengeteg, nagyon sok, roppant sok, tengernyi, se szeri, se száma, miriád (régies), végtelenül sok, feles számú, kimondhatatlan, végtelen, özöntelen (tájnyelvi)

reparál

ige
 • megjavít, rendbe hoz, megcsinál, megszerel
 • helyrehoz, jóvátesz, orvosol, helyesbít, korrigál, kijavít

szénfejtés

főnév
 • szénkitermelés, szénbányászat

tömlöc

főnév
 • börtön, fogház, fegyház, áristom (régies), karcer (régies), kóter (régies), dutyi (bizalmas), hűvös (bizalmas), sitt (szleng)
 • fogda, zárka