sokára szinonimái

határozószó
 • soká (bizalmas), nagy soká (bizalmas), későn, hosszú idő múlva, sokábban (régies), későre-hára (tájnyelvi), időhára (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átruházható

melléknév
 • átengedhető, eladható, továbbadható, elidegeníthető, forgalomképes, átörökíthető

ráüt

ige
 • rávág, rácsap, ráhúz, ráver, rásóz (bizalmas), rálegyint, rásújt, rásuhint
 • rányom, rányomtat
 • (tojást): ráönt, hozzátesz
 • rátör, rátámad
 • hasonlít (valakihez, valakire)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sokára szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sátán

főnév
 • ördög, diabolus (idegen), démon, gonosz lélek, rossz lélek, Lucifer, Belzebub
 • kísértő, csábító

püföl

ige
 • ver, üt, náspángol, puhít (tájnyelvi), páhol, öklöz, elagyabugyál, eldönget, tönkrever, csap, odavág, ütlegel, elfenekel, eltángál, megkalapál (bizalmas), kiporol (bizalmas), ruház (bizalmas), tángál (tájnyelvi), lazsnakol (tájnyelvi)

praxis

főnév
 • gyakorlat, tapasztalat, jártasság, tapasztalás
 • joggyakorlat
 • pacientúra, klientúra

pákosztos

melléknév
 • torkos, falánk, nyalánk, nyalakodó, torkoskodó, dézsmáló
 • (tájnyelvi): rakoncátlan, vásott, csintalan

siker

főnév
 • győzelem, diadal, dicsőség, pálma, babér, taps, gyümölcs, eredmény, foganat, érvényesülés
 • tetszés, helyeslés
 • (bizalmas): sikerdarab, kasszadarab (bizalmas), sláger
 • telt ház, táblás ház

szaporít

ige
 • dugványoz
 • termeszt, tenyészt
 • növel, gyarapít, bővít, sokszoroz, többszöröz, többít, sokasít, fokoz, nagyobbít

odabenn

határozószó
 • odabent, ott benn, odabe (tájnyelvi)

nyilván

határozószó
 • kétségkívül, bizonyára, nyilvánvalóan, szemlátomást, természetesen, láthatólag, valószínűleg
 • (régies): nyíltan, őszintén

lerongyolódik

ige
 • leszakad, lefeslik (tájnyelvi), lefoszlik (tájnyelvi), levedlik (tájnyelvi), lekopik, lemállik, lemegy
 • elszegényedik, legatyásodik (bizalmas)

optimális

melléknév
 • legkedvezőbb, legjobb, eszményi

szekerce

főnév
 • fejsze, szakóca (tájnyelvi), bárd, topor (régies), félkézfejsze
 • balta, baltácska (tájnyelvi)
 • csatabárd

szívgörcs

főnév
 • szívszorulás, stenocardia (szaknyelvi)

görkorcsolya

főnév
 • kerekes korcsolya, görkori (bizalmas), göresz (bizalmas), görce (bizalmas), kori (bizalmas)

ügyködik

ige
 • működik, ténykedik, fáradozik, dolgozik, tevékenykedik, sürög-forog, buzgólkodik funkcionál, fungál (bizalmas)

testrész

főnév
 • tag, membrum (régies), rész (tájnyelvi)

sokszoros

melléknév
 • többszörös, többszöri, sokszori, gyakori

sár

főnév
 • lucsok, locspocs, latyak, dagonya, dágvány (tájnyelvi), vendégmarasztaló (tréfás), csizmamarasztaló, potyor (tájnyelvi), csatang (tájnyelvi), cafat (tájnyelvi)
 • mocsár, ingovány, kátyú, iszap
 • (választékos): bélsár, ürülék, trágya, ganaj (tájnyelvi), szar (durva), kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), excrementum (szaknyelvi)
 • (választékos): gyalázat, szenny
 • (szleng): adósság, tartozás

szaglik

ige
 • szagot áraszt, szagzik (tájnyelvi), bűzlik, szagot ad, szaga van, szagosodik, bomlik, áporodik, illatozik (pejoratív)

térít

ige
 • fordít, irányít
 • juttat, állít

spirál

főnév
 • csigavonal, csavarvonal, spirális

rágalmazó

melléknév
 • becsmérlő, gyalázkodó, gyalázó, ócsárló, bántó, rosszmájú, becsületsértő, befeketítő, pocskondiázó, hírnévrontó, szitkos (régies), emberszóló (régies), mardosó (régies), patvaros (régies), becsületrabló (régies), csetres (tájnyelvi), cserfes (tájnyelvi), viperanyelvű (választékos)

szalmagyopár

főnév
 • pusztai gyopár, sárgagyopár, sárgaszalmavirág

tespedtség

főnév
 • tétlenség, tétlenkedés, semmittevés, mozdulatlanság
 • közöny