maszat szinonimái

főnév
 • paca (bizalmas), folt, kulimász (bizalmas), mázga (tájnyelvi), pecsét, piszok, mocsok, kosz, szenny, szemét, elkenődés, zsírfolt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vazallus

főnév
 • hűbéres, alattvaló, jobbágy
 • csatlós, fegyverhordozó, testőr

fölé

névutó, határozószó
 • rá, föléje, tetejére, tetejébe, hegyibe (tájnyelvi), fölibe (tájnyelvi)
 • elé, elébe, fölébe
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a maszat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

luxus

főnév
 • fényűzés, pompa, pompáskodás (régies), pompázás (régies), dísz, bőség, gazdagság, jómód, jólét, fénykórság (régies), luxuria (idegen)

kuruzsol

ige
 • ráolvas, vajákol, javasol (régies), bájol (tájnyelvi), bűbájoz (tájnyelvi)
 • gyógyít

közjó

főnév
 • közérdek, országhaszna, jólét, haza üdve (választékos)

kitár

ige
 • kinyit, megnyit, kibont, szétnyit, széttár, szétterjeszt, kiterjeszt, szétterpeszt, széthajtogat, kigombol, kicsatol
 • felfed, feltár, leleplez, kiderít
 • közzétesz, napvilágra hoz, nyilvánosságra hoz
 • (szívet) kiönt, kitereget, kifecseg

manifesztum

főnév
 • kiáltvány, nyilatkozat, proklamáció (idegen), szózat, ediktum (régies), dekrétum, felhívás, deklaráció

megközelítőleg

határozószó
 • hozzávetőleg, körülbelül, kb., megközelítően, közel, nagyjából, majdnem, idestova, csaknem, cirka (bizalmas), félig-meddig, többé-kevésbé, hevenyészve, durván, approximatíve (idegen), tél-túl (tájnyelvi)

vélekedik

ige
 • gondolkodik, (nézetet) vall
 • elképzel, képzel, tart (valamilyennek), hisz, vélelmez, sejt, feltételez, gondol
 • szól, vél, mond

kerekít

ige
 • gombolyít, gömbölyít, görbít, (választékos), (szájat) csücsörít
 • rögtönöz, improvizál
 • (számot): kipótol, kikerekít, felkerekít

kéj

főnév
 • gyönyör, öröm, élvezet, éldelet (régies), élv (régies)
 • vágy, kény (régies), voluptas (idegen)
 • bujálkodás
 • ejakuláció, orgazmus, kielégülés, beteljesülés

gúnyolódik

ige
 • csúfolódik, csúfolkodik, kigúnyol, kifiguráz, kiviccel, parodizál, csúfot űz (valakiből), a nyelvét köszörüli (valakin), nevetség tárgyává tesz, ugrat, kipellengérez, bökölődik (tájnyelvi), gusztálkodik (tájnyelvi)
 • viccelődik, évődik, heccel, kötekedik, ironizál, élcelődik, csipkelődik

kézmozdulat

főnév
 • gesztus, kézlegyintés, taglejtés

megölel

ige
 • átkarol, átölel, megszorít, keblére ölel, karjába szorít, karjaiba zár

méretez

ige
 • tervez, kiszámít, bekótáz, dimenzionál (idegen), kiszab

bolondokháza

főnév
 • elmegyógyintézet, ideggyógyintézet, őrültekháza, diliház (bizalmas), bolondház (régies), tébolyda (régies), zárt intézet (bizalmas), vigyorgó (szleng), mosolygó (szleng)
 • kapkodás, felfordulás, zsibvásár, zűrzavar, ribillió, cirkusz, hacacáré (tájnyelvi), kupleráj (pejoratív), dzsumbuj (bizalmas)

padlásszoba

főnév
 • manzárdszoba

nyárutó

főnév
 • augusztus, Kisasszony hava (régies), Szűz hava (régies), nyolcadhó

masszázs

főnév
 • masszírozás, gyúrás, dögönyözés, gyömöszölés

lökdös

ige
 • taszigál, döföl (tájnyelvi), lökötöl (tájnyelvi), gyeszetel (tájnyelvi), hány-vet (tájnyelvi)

meggondolás

főnév
 • megfontolás, latolgatás, mérlegelés, töprengés, elmélkedés, konszideráció (idegen)

nosza

módosítószó
 • (bizalmas): rajta!, uccu!, uzsgyi!, előre!, hajrá!

megbánás

főnév
 • bűnbánat, szomorúság, sajnálkozás, töredelem (régies), vezeklés, siratás, sajnálat, lelkifurdalás, önvád, magába szállás
 • gyónás, bűnvallás, bűnvallomás

kvázi II.

melléknév
 • látszólagos
 • körülbelüli, megközelítő

megindul

ige
 • elindul, elkezdődik, megkezdődik, beindul, működni kezd
 • megmozdul
 • (eső) elered, (vihar) kitör
 • (jég) zajlik
 • meghatódik, megrendül, megilletődik, elérzékenyedik, elérzékenyül, meglágyul, részvétre gerjed, szívére veszt (régies)

nyalizik

ige
 • hízeleg, hízelkedik, dörgölődzik, dörgölőzik, törleszkedik, helyezkedik, hajbókol, csúszik-mászik, alázatoskodik, nyal (szleng), pedálozik (szleng), simul (szleng), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas)