mandulagyulladás szinonimái

főnév
 • torokgyulladás, amygdalitisz (szaknyelvi), tonsillitis (szaknyelvi), nyakfog (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

börtön

főnév
 • büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), fegyház, fegyintézet, fogház, foghely (régies), fogda, zárka, áristom (régies), kóter (régies), dutyi (bizalmas), sitt (szleng), siti (szleng), karcer (régies), szanatórium (szleng), internátus (szleng), kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), hűvös (bizalmas)
 • börtönbüntetés, szabadságvesztés, fogság, rabság

hírnév

főnév
 • dicsőség, hír, elismertség, tekintély, presztízs (idegen), respektus (idegen), renomé (bizalmas), reputáció (idegen), nimbusz, ázsió
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mandulagyulladás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

limlom

főnév
 • lom, ócskaság, zsibáru, cucc, kacat, bóvli, vacakság, vicik-vacak, haszontalanság, egyveleg, szir-szar (durva), mismás

közvetve

határozószó
 • kerülő úton, indirekte, közvetítéssel

kötött

melléknév
 • rögzített, meghatározott, szabályozott, korlátozott, megszabott, előírt
 • kemény fedelű (könyv)
 • (talaj): tömör, nehéz, összetapadó szemcséjű

kisded II.

főnév
 • kisbaba, kisgyermek, gyermekecske, gyerekcse (régies), gyerkőc, csemete, apróság

magányosság

főnév
 • magány, egyedüllét, társtalanság, elhagyatottság, egyedülvalóság (régies), árvaság
 • elvonultság, visszavonultság, elzárkózás, emberkerülés

meghirdet

ige
 • kihirdet, nyilvánosságra hoz, elhíresztel, közread, bejelent, kikiált, hírré tesz (régies), közhírré tesz, kikürtöl
 • felolvas, kiplakátoz, kiír, közzétesz, kitűz (választékos), felkínál

veder, vödör

főnév
 • kübli (bizalmas), ampa (szaknyelvi), cseber (tájnyelvi), csöbör (tájnyelvi), rocska (tájnyelvi), pitli (tájnyelvi), puttony, kanna

keltezés

főnév
 • dátum, kelet

karosszék

főnév
 • karszék, zsöllye (régies), fotel
 • búsulószék (tájnyelvi), gondolkozószék (tájnyelvi)

gondozó

főnév
 • ápoló
 • gondviselő
 • gondozóintézet

keserves II.

főnév
 • kesergő, siratóének, sirató

megközelíthető

melléknév
 • elérhető, hozzáférhető, megszerezhető, közeli, rendelkezésre álló
 • barátságos, kedves, nyájas, melegszívű, szívélyes, jóakaratú, joviális, közvetlen, nyílt, fesztelen, atyafiságos (régies)

méltányol

ige
 • elismer, értékel, megbecsül, becsül, méltat, tisztel, respektál, tisztelettel adózik, becsben tart, kitüntet, honorál, csodál, figyelembe vesz

bizonyosság

főnév
 • meggyőződés, bizonyság (régies)

összeránt

ige
 • összehúz, összevon, összekap
 • (szemöldököt): összeráncol, összevon

nézeteltérés

főnév
 • nézetkülönbség, véleménykülönbség, különbség, ellentét, differencia
 • összeszólalkozás, veszekedés, konfliktus, viszály, civódás, súrlódás, kocódás (tájnyelvi), összetűzés, szóváltás, purparlé, disszonancia, diszharmónia

manipulál

ige
 • babrál, piszkál, bíbelődik
 • ravaszkodik, mesterkedik, ügyeskedik, variál (bizalmas), machinál (bizalmas), umbuldál (bizalmas), kombinál
 • befolyásol, irányít

levonás

főnév
 • csökkentés, leírás, megnyirbálás (bizalmas), leszámítás, visszatartás, diminúció (idegen)

megegyezik

ige
 • megállapodik, megalkuszik, kiegyezik, kompromisszumot köt, egyezséget köt, kongruál (idegen), konkordál (idegen), összebeszél Sz: a markába csap (valakinek); szegletre jön (valakivel); közös nevezőre jut (valakivel); szót ért (valakivel)
 • egyezik, megfelel, összevág, stimmel, azonos, találkozik, összeillik, kvadrál, egybeesik, egybevág, összhangban van, stimmel (bizalmas), passzol (bizalmas), klappol (bizalmas)
 • harmonizál

nemzedék

főnév
 • generáció, korosztály
 • emberöltő, emberivadék (régies)
 • nép, nemzet, náció (régies)

másol

ige
 • kopíroz (bizalmas), sokszorosít, párjál (tájnyelvi), indigózik (szleng), leír, koppint (szleng), kottáz (szleng), stencilez
 • reprodukál
 • utánoz, követ, imitál
 • majmol, szajkóz (bizalmas)

kultúrház

főnév
 • kultúrotthon, művelődési ház, művelődési otthon, művelődési központ, művház (bizalmas)

megfogad

ige
 • felvesz, szolgálatba fogad, felfogad (régies)
 • (tanácsot): követ, megszívlel, megtart, hallgat (valakire)
 • megígér, fogadalmat tesz, megesküszik, elhatároz, eltökél
 • fogadást köt (valamire), megtesz (bizalmas)

nevezetesen

határozószó
 • úgymint, mégpedig, név szerint
 • főképp, kivált, elsősorban