műkereskedő szinonimái

főnév
 • régiségkereskedő, becsüs
 • antikvárius (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

siklik

ige
 • csúszik, suhan, repül, sikamlik (tájnyelvi), sikamodik (tájnyelvi), iszamodik (tájnyelvi), csuszamlik

kipirul

ige
 • kipirosodik, elvörösödik, elpirul
 • (régies): hajnalodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a műkereskedő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mocsár

főnév
 • fertő (régies), posvány, ingovány, láp, állóvíz, hany (tájnyelvi), posványhely (tájnyelvi), morotvás, semlyékes, zsombék
 • (régies): pocsolya, pocsalék (tájnyelvi), pocsaj (tájnyelvi)
 • züllöttség, romlottság, szenny, fertő

megjelenés

főnév
 • feltűnés, jelentkezés, láthatóvá válás, szembetűnés, megmutatkozás, előfordulás, jelenlét
 • külső, kinézet, kinézés, külsőség, külalak, látszat, forma, termet, arculat, habitus, küllem, külcsín (választékos), exteriőr (idegen), jelenlét, fizimiska (bizalmas)
 • fellépés, megnyilvánulás

megesküszik

ige
 • megfogad, hitet tesz (valami mellett), felesküszik (valamire), esküt tesz (valami mellett), leteszi a nagyesküt (bizalmas), fogadalmat tesz, kötelezi magát (valamire), megbizonykodik (tájnyelvi)
 • megházasodik, házasságot köt, házasságra lép, egybekel Sz: bekötik a fejét; kimondja a boldogító igent

letargia

ige
 • fásultság, levertség, közöny, apátia
 • kiábrándultság

muhar

főnév
 • gyom, gaz, dudva, bojtorján, mohar (tájnyelvi), paraj (tájnyelvi), gyimgyom (tájnyelvi), burján (tájnyelvi)

nyalka

melléknév
 • kiöltözött, kicsinosított, kikent-kifent, kinyalt (bizalmas), tetszetős, kackiás, délceg, daliás, szemrevaló, snájdig (bizalmas), mutatós, fess, huszáros
 • (régies, tájnyelvi): büszke, kevély, hetyke, rátarti

központi

melléknév
 • centrális (idegen), középponti(idegen)
 • döntő, alapvető, lényeges, sarkalatos, meghatározó, legfontosabb, legfőbb, legfelső

kötőhangzó

főnév
 • előhangzó

időjárás

főnév
 • idő, éghajlat, ájer (tájnyelvi)

külváros

főnév
 • előváros, peremváros, alvóváros, periféria (idegen), hóstát (régies), külterület, kültelek, peremkerület

nyomorgat

ige
 • hatalmaskodik, elnyom, uralkodik (valaki felett), gyötör, meggyötör, sanyargat, nyúz, kínoz
 • idegesít, zaklat, baszogat (durva), buzerál (szleng), macerál (szleng)
 • szorongat, nyomkod, csomoszol (tájnyelvi), macsgál (tájnyelvi)

ökonómus

főnév
 • közgazdász, közgazda

ébenfa

főnév
 • ében

román2

melléknév
 • újlatin, neolatin (szaknyelvi)

pódium

főnév
 • emelvény, dobogó, díszemelvény, padozat, pult (régies)
 • színpad

műsorszám

főnév
 • szám, program, mutatvány, attrakció, numerus (régies)

mintakollekció

főnév
 • mintagyűjtemény, választék

népesség

főnév
 • lakosság, nép
 • populáció
 • lélekszám

pióca

főnév
 • nadály, ivóka (régies), vérszopó (régies)
 • parazita, élősdi, potyaleső, potyázó (bizalmas), vérszívó (szleng)

nagynevű

melléknév
 • híres, hírneves, neves, jeles, híres-neves, nevezetes, nagyhírű, világhírű, beérkezett, ünnepelt, koszorús (választékos), népszerű, menő (szleng), kiváló, tekintélyes, ismert, elismert, előkelő, illusztris (választékos), prominens (választékos), fameuse (idegen)

meglepődik

ige
 • elcsodálkozik, meghökken, megdöbben, ledöbben (bizalmas), elképed, megütközik, megütődik (régies), elámul, álmélkodik, elbámul, hüledezik, elhűl (bizalmas), nagyot néz, fennakad, frappírozva van (régies), meghőköl (tájnyelvi), meglebben (tájnyelvi), meglepetődik (tájnyelvi) Sz: földbe gyökerezik a lába; szeme-szája eláll a csodálkozástól; egyik ámulatból a másikba esik; leesik az álla; eláll a lélegzete; tátva marad a szája; sóbálvánnyá válik

noha

kötőszó
 • bár, ámbár, ámbátor, holott, jóllehet, mindamellett, habár, pedig
 • ellenére

plebejus

melléknév, főnév
 • pór, paraszt, proli (pejoratív)
 • pórias (régies)
 • (régies): jogfosztott, elszegényedett