bolyong szinonimái

ige
 • bolyog (választékos), kering, köröz, kóborog, kóborol, kóvályog, kódorog, barangol, vándorol, kószál, kalandozik, csatangol, ténfereg, császkál, jár-kel, járkál, kujtorog, őgyeleg, ődöng, lődörög, lézeng, cselleng, bujdosik, bujdoklik, tébolyog (régies), bóklászik, cserkészik, bódolog (tájnyelvi), bojász (tájnyelvi), csilleng (tájnyelvi), kalézol (tájnyelvi), zakánbol (tájnyelvi), babudol (tájnyelvi), bócorog (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dicsőség

főnév
 • dics (régies), glória, dicsfény, dicssugár (régies), babér, pálma, hírnév, elismerés

védnök

főnév
 • pártfogó, protektor (régies), patrónus (régies), jótevő, mecénás
 • támogató, oltalmazó, gyám, gyámolító, ajánló
 • szponzor
 • (régies): védőszent, védőszellem, patrónus (régies), oltalmazó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bolyong szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bevásárol

ige
 • megvásárol, megvesz, beszerez, komissiózik (idegen)
 • (bizalmas): megjárja (valakivel, valamivel), ráfizet, befürdik (valakivel, valamivel) (szleng), rossz vásárt csinál

autentikus

melléknév
 • hiteles, eredeti, valódi, megbízható, mérvadó, hamisítatlan, hitelt érdemlő, jogos, törvényes, érvényes, megalapozott, legális
 • illetékes, hivatott, feljogosított, mértékadó

átenged

ige
 • átereszt, keresztülenged, átbocsát
 • átüt (valamin), átszivárog, átszűrődik
 • csöpög, szivárog
 • lemond, megválik, átad, rendelkezésre bocsát, odaad, átruház, ráruház, felad, átjátszik (bizalmas), cedál, átpasszol (bizalmas)(valamihez)

akcentus

főnév
 • hangsúly, nyomaték
 • kiejtés, ejtésmód, kiejtésváltozat (szaknyelvi), hanghordozás, hanglejtés, hangárnyalat

blokk

főnév
 • írótömb, jegyzetfüzet, jegyzettömb, notesz
 • számolócédula, számla, áruszámla
 • bélyegblokk
 • bélyegsorozat
 • épülettömb, háztömb, tömbház
 • (politikai): paktum (régies), szövetség, tömb, tömörülés

címtábla

főnév
 • cégtábla, cégér, sild (régies)
 • jegy, jel, figyelmeztetés

kispohár

főnév
 • pohárka, stampedli (bizalmas)

családfő

főnév
 • a ház ura, pater familias (idegen), családapa, családatya, háznépatya (régies), családgazda (tájnyelvi)

dada

főnév
 • dajka, dadus, pesztra, pesztonka, csecsemőgondozó, gyermekgondozó, bébicsősz (tréfás), gyereklány (régies), táplálóné (tájnyelvi), nörsz (idegen), baby sitter (idegen)

érezhető

melléknév
 • észlelhető, észrevehető, érzékelhető, tapasztalható, kézzelfogható, szemmel látható, felfogható, megfigyelhető, percipiálható (idegen)

elfektet

ige
 • (iratot): félretesz, elodáz, halogat

bomlaszt

ige
 • ront, rombol, rothaszt, korhaszt, dekomponál (idegen), aláaknáz, zülleszt, demoralizál, destruál (választékos), dezorganizál, atomizál

betörik

ige
 • beszakad, beomlik, kitörik, beroskad, befakad (tájnyelvi)
 • megszelídül, megszokik, megjuhászodik (választékos)

büdös II.

főnév
 • büdösség, bűz
 • (személy): semmirekellő, haszontalan

élelem

főnév
 • ennivaló, eledel, étel, táplálék, élelmiszer, harapnivaló, étel-ital, elemózsia, étek (választékos), menázsi (régies), proviánt (régies), tápla (régies), élés (régies), élet (tájnyelvi), bokáta (tájnyelvi), koszt (bizalmas), kaja (bizalmas), papi (bizalmas), zaba (szleng), zabálnivaló (szleng)

botrányos

főnév
 • skandalózus (régies), felháborító, gyalázatos, megbotránkoztató, szégyenletes, égbekiáltó, vérforraló

bacilus

főnév
 • baktérium, baci (bizalmas)

célzat

főnév
 • szándék, cél
 • (régies): utalás, sejtetés, példálózás

életveszély

főnév
 • életveszedelem, végveszély