árus szinonimái

főnév
 • elárusító, eladó, kereskedő, boltos, kalmár (régies), kupec, szatócs (régies), kufár (régies), kofa, bódés, vándorárus, házaló, ügynök, nepper (bizalmas), mozgóárus, kolportőr (régies)(bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szemgolyó

főnév
 • szemteke, szemgömb (régies)

vázlatos

melléknév
 • kivonatos, tömör, nyers, sematikus, elnagyolt, hevenyészett, hozzávetőleges, megközelítő, kidolgozatlan, kezdetleges (pejoratív)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a árus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

amíg I.

határozószó
 • míg (választékos), ameddig, míglen (régies), valamíg (régies)

arasznyi

melléknév
 • kicsi, apró, rövid, kurta, csekély

bárd2

főnév
 • (régies): énekes, költő, lantos, dalnok, dalos, énekmondó, trubadúr (régies), regős, jokulátor, igric (régies)

jégverem

főnév
 • jégpince, hűtőkamra

beépít

ige
 • beleépít, beszerel, beerősít, beilleszt, beleilleszt, beköt (szaknyelvi)
 • (tervbe): belevesz, bedolgoz, beilleszt
 • beszervez, bejuttat

beszólít

ige
 • bekér, behív, behívat, beidéz

egybekel

ige
 • házasságot köt, összeházasodik, összekel (tájnyelvi), örök frigyre lép, házasságra lép, megesküszik
 • megnősül, feleségül vesz, nőül vesz, elvesz
 • hozzámegy, feleségül megy, férjhez megy (valakihez)

császármetszés

főnév
 • császár (bizalmas), metrotomia (szaknyelvi), sectio caesarea (szaknyelvi)
 • (régies): huszárvágás

árverés

főnév
 • árverezés, aukció, licitálás, licitáció, kótyavetye (régies)

alul

határozószó
 • lent, lenn, mélyen, alant (választékos), alattka (tájnyelvi)
 • lejjebb, alább, olcsóbban, kevesebbért

azért

határozószó
 • annak okáért, annálfogva, amiatt, avégett, következőleg, következésképpen, tehát, annak következtében
 • ilyenformán
 • persze, valóban, rihtig (bizalmas), vittig (régies)
 • (szleng): a hecc kedvéért, balhéból, brahiból, juszt, csak
 • céljából, végett, érdekében

cula

főnév
 • (tájnyelvi): poggyász, cókmók, cucc (bizalmas), genyegunya (tájnyelvi), hóbelevanc (bizalmas), cumó (szleng), coki (szleng)
 • (tájnyelvi): lotyó (durva), ringyó (durva), szajha, kurva, prostituált, utcanő, rima (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ruha, gönc (pejoratív)
 • szennyes
 • (tájnyelvi): gazember, gazfickó

átevez

ige
 • átcsónakázik, áthajózik, átszel, átkel

balga

melléknév
 • együgyű, ostoba, naiv, botor, buta, dőre, balgatag, oktondi, bárgyú, gyermeteg, butus, bolond, értetlen, tudatlan, tökkelütött, fajankó
 • oktalan, sületlen

csapnivaló

melléknév
 • hitvány, gyatra, silány, vacak, haszontalan, rossz, pocsék, gyalázatos, bűnrossz, kriminális (bizalmas), ócska, rongy, szemét, lepra (durva), bóvli