azért szinonimái

határozószó
 • annak okáért, annálfogva, amiatt, avégett, következőleg, következésképpen, tehát, annak következtében
 • ilyenformán
 • persze, valóban, rihtig (bizalmas), vittig (régies)
 • (szleng): a hecc kedvéért, balhéból, brahiból, juszt, csak
 • céljából, végett, érdekében

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kapcsoló I.

melléknév
 • csatoló
 • összekötő, konjunktív (szaknyelvi), kopulatív (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a azért szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

asszisztens

főnév
 • segítő, közreműködő, helyettes, kisegítő
 • munkatárs, tanársegéd

ad

ige
 • odaad, adogat, átad, nyújt, átnyújt, odanyújt, oszt, osztogat, juttat
 • (ruhadarabot): felad, húz (valamit valakire), ráhúz, ráad, bújtat (valamibe), belebújtat (valamibe)
 • tesz, hozzátesz, hozzáad, vegyít, hozzávegyít
 • felajánl
 • elad, árul, árusít
 • átenged, rendelkezésre bocsát, biztosít
 • szolgáltat (valamit), ellát (valamivel)
 • hagy, enged, engedélyez, (időt) kiszab
 • eredményez, létrehoz
 • terem, megterem
 • nyújt, kölcsönöz, felruház (valamivel)
 • kiad, kibocsát, (hangot) hallat
 • előad, bemutat, játszik, eljátszik
 • megjátszik, mutat, tettet
 • (összejövetelt): tart, rendez
 • (valamire): törődik (valamivel), gondja van (valamire), gondot fordít (valamire)
 • közvetít, sugároz

átragad

ige
 • áttevődik, átterjed, ráragad

belekerül

ige
 • belejut, belekeveredik, belesodródik, beleesik
 • (valamennyibe): kerül, belejön (bizalmas), kóstál (bizalmas), lesz
 • beletelik

kankalin

főnév
 • primula, kulcsvirág, csókaláb (tájnyelvi), kökörcsin (tájnyelvi)

bemutatkozás

főnév
 • ismerkedés
 • szereplés, fellépés, prezentáció (idegen), premier, debütálás (idegen), entrée (idegen)

bokasüllyedés

főnév
 • harántsüllyedés, lúdtalp (bizalmas), rucatalp (tájnyelvi)

eldicsekszik

ige
 • (valamivel): kérkedik, felvág, henceg

csóvál

ige
 • lóbál, forgat, ingat, lenget, lógáz, mozgat, lebegtet, csandargat (tájnyelvi), csávingat (tájnyelvi), csór (tájnyelvi), kadargat (tájnyelvi), riszál (régies)

azonosság

főnév
 • megegyezés, egyezés, megfelelés, identitás (idegen), egyenlőség, egyformaság, egyenértékűség, egybevágóság (szaknyelvi), ekvivalencia (szaknyelvi)

árvédelem

főnév
 • árvízvédelem, ármentesítés

befordít

ige
 • belefordít, beborít, bedönt, beledönt, beleborít, betaszít, beledűt (tájnyelvi), bedűt (tájnyelvi)

csiricsáré

melléknév
 • rikító, feltűnő, cifra, tarka, tarkabarka, harsány, hivalkodó, szedett-vedett, hitvány, ízléstelen, olcsó, ordenáré, girigáré (tájnyelvi), kiabáló színű

balul

határozószó
 • rosszul, szerencsétlenül, kedvezőtlenül

agresszív

melléknév
 • erőszakos, támadó, rámenős, harcias, brutális, durva

békegyűlés

főnév
 • béketárgyalás, békekonferencia, békeértekezlet, békekongresszus, béketalálkozó

csoportosít

ige
 • elrendez, rendszerez, osztályoz, feloszt, besorol, rangsorol, fajtáz (régies), kategorizál, szétválogat, kartotékol (szaknyelvi), elkülönít, szortíroz (bizalmas), skatulyáz (pejoratív), aggregál (szaknyelvi), gruppíroz (régies)