autópark szinonimái

főnév
 • gépkocsipark, gépjárműpark

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tartóztat

ige
 • marasztal, visszatart, visszafog
 • akadályoz, gátol, fékez, korlátoz, mérsékel, késleltet, hátráltat

megbízott II.

főnév
 • követ, kiküldött, delegált, delegátus (idegen), komisszáros (tájnyelvi), biztos, bizalmi, képviselő, küldött, komisszárius (idegen), ablegátus (idegen), ügygondnok (régies)
 • (régies): párbajsegéd
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a autópark szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

áskálódik

ige
 • áskál, intrikál, fondorkodik, machinál (bizalmas), ármánykodik, ellenségeskedik, aknát ás, cselt sző, praktikál, bemárt, fűrészel (valakit), fúr (valakit) (bizalmas), mószerol, fenekedik (régies), árulkodik, rágalmaz, megrágalmaz, becsületébe gázol, vádaskodik, ráfog (valamit valakire), becsmérel, ócsárol, megszól, leszól, lepiszkol, leránt, kibeszél Sz: rakja a tüzet (vki alatt); vágja a fát (vki alatt); vermet ás (valakinek)

ablaktábla

főnév
 • ablakszem, üvegtábla, ablakfiók (tájnyelvi), ablakkarika (tájnyelvi), ablaktányér (tájnyelvi)
 • spaletta, zsalu, zsalugáter
 • ablakszárny

átlyukaszt, átlukasz

ige
 • kilyukaszt, átfúr, kifúr, keresztülfúr, átszúr, keresztülszúr, átdöf, keresztüldöf, átlyuggat, perforál, áttör, kiváj, kivés, átüt, rést üt, áthatol, megfúr
 • (bizalmas): lelő, keresztüllő, lepuffant

beleért

ige
 • hozzáért, odaért, belegondol, hozzágondol, beleszámít, beleszámol, belesorol, belefoglal, belevesz, implikál (szaknyelvi)(valamitől)

kamera

főnév
 • fényképezőgép
 • felvevőkészülék, filmfelvevő, felvevőgép, felvevő, filmfelvevőgép

belügy

főnév
 • belpolitika
 • magánügy
 • belügyminisztérium

bogarászik

ige
 • keresgél, kutat, kutatgat, böngész
 • piszmog, pepecsel

élcelődik

ige
 • tréfálkozik, viccelődik, viccel, csipkelődik, adomázgat, szellemeskedik
 • cukkol (bizalmas), heccel, ugrat, gúnyolódik, csúfolódik

csontritkulás

főnév
 • osteoporosis (szaknyelvi), mészhiány, kalciumhiány

avas

melléknév
 • megromlott, romlott
 • (tájnyelvi): dohos, rothadt, penészes
 • (régies): régi, ó (régies), ósdi, avítt, kopott, vásott, viseltes, ócska, avatag (régies)
 • régimódi, elavult, idejétmúlt

áruda

főnév
 • üzlet, bolt, kereskedés, elárusítóhely, butik, kimérés, pavilon, bódé, bodega

beerősít

ige
 • beleerősít, bever, beszorít, beleszorít, rögzít, beépít, beleilleszt, beszerel, beágyaz

csip-csup

melléknév
 • apró-cseprő, apró, jelentéktelen, lényegtelen, mellékes, elhanyagolható, említésre sem méltó, csekély, kisszerű (választékos), piszlicsár, piszlicsáré (bizalmas), bagatell, vicik-vacak, csipicsupi (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi), piti (bizalmas), szir-szar (durva)

baldachin

főnév
 • ágymennyezet, tető, szuperlát (régies), ágysátor (régies)

ágens

főnév
 • ügynök, kém, spion, besúgó
 • közvetítő, ügyvivő
 • cselekvő (szaknyelvi)

beivódik

ige
 • beleivódik, beszívódik (valamibe), beissza magát (valamibe), beenyész (régies), felszívódik, áthat, átitat, átjár, bejár (tájnyelvi), megjár (régies)

csomagolópapír

főnév
 • csomagolóanyag, csomagoló, borítópapír, borító