alkalmas szinonimái

melléknév
 • megfelelő, felhasználható, hasznavehető, célszerű, odavaló, rátermett, képzett, ügyes, jó, hozzáértő, való (valamire), képes (valamire), beillik, alkalmatos (tájnyelvi), rávaló (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

machinál

ige
 • mesterkedik, ármánykodik, fondorkodik, ravaszkodik, áskálódik, piszkálódik, intrikál, fúr (valakit) (bizalmas), mószerol
 • ügyeskedik, taktikázik, manipulál, kombinál, variál (bizalmas)

névsor

főnév
 • névjegyzék, lista, névlajstrom, lajstrom, katalógus, regiszter, nómenklatúra (idegen), jelenléti ív
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a alkalmas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

agyondolgoztat

ige
 • agyonhajszol, kizsigerel, kizsákmányol, kiszipolyoz, kiszívja a zsírját (valakinek)

alakzat

főnév
 • alak, forma, idom (választékos), körvonal, kontúr, sziluett, rajzolat, figura, figuráció
 • (katonai): kötelék, formáció (szaknyelvi), alakulat, harcalakzat

árverez

ige
 • licitál (valamire), ráígér, felülígér
 • kótyavetyél (régies), dobra üt, dobra ver

iker II.

főnév
 • ikertestvér, ikergyerek Sz: egy hassal lettek; együtt lettek a világra
 • másodlat (régies), alakpár (szaknyelvi), alakmás, hasonmás, duplex (szaknyelvi)
 • ikertelefon

átgyúr

ige
 • átformál, átalakít, átdolgoz, megváltoztat, módosít, modifikál (szaknyelvi), átfésül
 • átnevel

bedugaszol

ige
 • bedug, eldugaszol, eldugít, becsinál (tájnyelvi), bezár, lezár, betöm, betömít, eltöm, eltömít
 • visszazár

demizson

főnév
 • fonatos üveg, kosárüveg, szalmásbutykos (bizalmas), butykos (tájnyelvi)

briganti

főnév
 • útonálló, rabló, betyár (régies), zsivány (régies), haramia, bandita, lator, gonosztevő, martalóc, gengszter, bűnöző
 • gazember, gazfickó, gézengúz, csibész, csirkefogó, lókötő, szélhámos, huligán, himpellér, aszfaltbetyár, imposztor (régies)

alkalmazkodó

melléknév
 • simulékony, hajlékony, rugalmas, flexibilis, összeférhető, engedékeny, készséges, kezes (bizalmas), jámbor, szelíd, kezelhető, konformista (pejoratív), opportunista

aggodalmas

melléknév
 • aggódó, féltő, nyugtalan, aggályos, aggodalmaskodó
 • gyötrődő, szorongó

aprólékos

melléknév
 • részletes, részletező, részletekbe menő, akkurátus, kimerítő, mélyreható, alapos, tüzetes, minuciózus (idegen), szubtilis (választékos), babra (tájnyelvi)
 • pedáns, a nyúl farkán csomót köt, hajszálat hasogat

boszorkányság

főnév
 • ördöngösség, boszorkaság (tájnyelvi), bűbáj, bűbájosság, varázserő, mágia, báj (régies)

álló

melléknév
 • álldogáló, ácsorgó, várakozó, veszteglő, mozdulatlan, nyugvó
 • függőleges, vertikális (szaknyelvi), merőleges, függvényes (régies)

argumentum

főnév
 • érv, bizonyíték, okadat (régies), indok, észok (régies)

bőszít

ige
 • dühít, dühösít, feldühít, mérgesít, felmérgesít, cukkol, heccel, haragra gerjeszt, felingerel, kihoz a sodrából