akadémikus I. szinonimái

melléknév
 • akadémiai
 • iskolás, maradi, vaskalapos
 • elvont, elméleti, teoretikus, spekulatív

akadémikus II. szinonimái

főnév
 • akadémiai tag

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kapus

főnév
 • portás, kapuőr, cerberus (tréfás), kapunálló (régies)
 • ajtónálló, ajtóőr (régies), ajtós (régies), portier (idegen), janitor (régies)
 • kapuvédő (szaknyelvi), hálóőr (bizalmas), portás (szleng)

nőnem

főnév
 • szépnem, szebbik nem (bizalmas), femininum (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a akadémikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ágaskodik

ige
 • lábujjhegyre áll, nyújtózik, nyújtózkodik, gebeszkedik (tájnyelvi), ácsingózik (tájnyelvi), lábaskodik (tájnyelvi), pipiskedik (tájnyelvi)
 • felemelkedik, felmagasodik
 • (indulat): feltámad, felforr
 • lázad, lázong, lázadozik, makrancoskodik, támad, acsarkodik

anyatej

főnév
 • női tej
 • (szleng): alkohol, szeszes ital

husáng

főnév
 • bot, fütykös, suháng (tájnyelvi), vessző, pózna, dorong, bunkó, furkó, fustély (régies), ebrúd, karó, furkósbot, celőke (tájnyelvi)

archívum

főnév
 • gyűjtemény, irattár, okmánytár, levéltár, dokumentumgyűjtemény

bakancs

főnév
 • egészcipő, surranó (szleng), csizma (régies)

csorbít

ige
 • csonkít, csorbát ejt
 • csökkent, kisebbít, sért, gyengít, károsít, megrövidít, megnyirbál, korlátoz, devalvál (idegen), csempít (tájnyelvi)

boldogság

főnév
 • öröm, jókedv, vígság, gyönyörűség, élvezet, boldogulás, jólét, megelégedettség, elégedettség, megelégedés, jómód, szerencse, nyugalom, békesség, zavartalanság, gondtalanság, elragadtatás, révület, eksztázis, örömmámor, ujjongás, eufória, lelkesültség, diadalittasság, üdvözültség, üdv, paradicsom, éden

akaratos

melléknév
 • makrancos, dacos, makacs, makacskodó, engedetlen, csökönyös, konok, önfejű, nyakas, keményfejű, keménynyakú, megátalkodott, fejes (tájnyelvi), agyaskodó (régies), fatermészetű (tájnyelvi) Sz: nem enged a negyvennyolcból

állítás

főnév
 • kijelentés, nyilatkozat, vélemény, ítélet, mondomány (régies), affirmáció (régies), predikátum
 • tétel, tézis
 • megerősítés, bizonyítás, igenlés, fogadkozás

biztos

melléknév
 • bizonyos, cáfolhatatlan, megcáfolhatatlan, kétségtelen, egyértelmű, félreérthetetlen, nyilvánvaló, kétségbevonhatatlan, óhatatlan, hiteles, hitelt érdemlő, megtámadhatatlan, vitán felül álló, vitathatatlan, halálbiztos, holtbiztos, mérget lehet rá venni, bizodalmas (tájnyelvi), biztosságos (tájnyelvi), fix (bizalmas), ziher (szleng), hótfix (szleng), hótziher (szleng), hótzicsi (szleng), frankó (szleng), tuti (bizalmas), hétszentség (szleng)
 • elkerülhetetlen, feltartóztathatatlan
 • határozott, megalapozott, megingathatatlan, rendíthetetlen, rendületlen, szilárd, sziklaszilárd
 • megbízható, stabil, állandó, rendszeres, fix (bizalmas)
 • biztonságos, bátorságos (régies)

alámerül

ige
 • lemerül, elmerül, lesüllyed, elsüllyed, lebukik, alábukik, alászáll
 • (nap): lemegy, lebukik, alábukik, aláhanyatlik, lehanyatlik, lenyugszik, leszáll

ambicionál

ige
 • törekszik (valamire), vágyik (valamire)
 • ösztönöz

bokasüllyedés

főnév
 • harántsüllyedés, lúdtalp (bizalmas), rucatalp (tájnyelvi)