akármerre szinonimái

határozószó
 • bármerre, akárhova, bárhova, akárhol, bárhol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

labirintus

főnév
 • útvesztő, tömkeleg (régies), tévkert (régies), csalkert (régies), tévút

rátesz

ige
 • rárak, odatesz, odarak, ráhelyez, feltesz, felrak
 • (szerencsejátékban): feltesz, kockáztat, hozzátesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a akármerre szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

agitáció

főnév
 • agitálás, rábeszélés, meggyőzés, buzdítás, propaganda, mozgósítás
 • izgatás, lázítás, bujtogatás

ápol

ige
 • gondoz, gondot visel (valakire), gondoskodik (valakiről, valamiről), ellát, gyógyít, gyógykezel, kezel, kúrál, dajkál, bábál (tájnyelvi), bágyorgat (tájnyelvi)
 • tisztán tart, rendben tart, művel, karbantart
 • (kapcsolatot): fenntart, tart, erősít
 • (tervet) melenget
 • (régies): apol (régies), ölel, csókol

húzódzkodik

ige
 • kapaszkodik, fogódzkodik, fogózkodik
 • (tájnyelvi): húzódozik, vonakodik

áringadozás

főnév
 • árhullámzás, árfluktuáció

balhé

főnév
 • (bizalmas): botrány, veszekedés, lárma, zűrzavar, felfordulás, vita, patália, kalamajka, ramazúri, cirkusz, zrí (szleng), verekedés, bunyó (szleng)
 • (szleng): baj, kellemetlenség, probléma, slamasztika
 • buli (bizalmas), mulatság, móka, csíny
 • bűntett, bűncselekmény
 • (szleng): hadgyakorlat

csökevényes

melléknév
 • visszamaradt, visszafejlődött, fejletlen, elsatnyult, csenevész, csökött (tájnyelvi), tökéletlen, kezdetleges, csünt (tájnyelvi), csuta (tájnyelvi)

bolthajtás

főnév
 • boltozat, boltív, árkád, arcus (idegen), bógni (szaknyelvi)

akasztó

főnév
 • ruhaakasztó, vállfa, fogas
 • hurok, fül, karika, kampó, horog, fülecs (régies)

álmatlanság

főnév
 • ébrenlét, éberség, élénkség, forgolódás, insomnia (szaknyelvi)

bóbita

főnév
 • búb, tollbokréta, tollcsomó, tollpamat
 • fityula, főkötő

alaphang

főnév
 • zönge
 • hangnem, hangvétel, hangütés, tónus
 • beszédmodor, szóhasználat

amily, amilyen

névmás
 • milyen (régies), mily (régies), aminő (régies)
 • amekkora

boleró

főnév
 • (női) kabátka