úrhatnám szinonimái

melléknév
 • uraskodó, úrhatnám, előkelősködő, urizáló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

véreb

főnév
 • kopó, vadászkutya, harci kutya

derék2

melléknév
 • erényes, jellemes, jámbor, tisztességes, tisztes, becsületes, szolid, igaz, kötelességtudó, rendíthetetlen, rátermett, ügyes, alkalmas, jóravaló, korrekt, nyílt, egyenes, méltó, érdemes, lelkiismeretes, jóindulatú, tiszteletreméltó, példaadó, példás, klassz (szleng), stramm (bizalmas), fair (idegen) Sz: ember a talpán; legény a talpán; legény a gáton; megállja a helyét; állja a sarat; kivágja a rezet
 • (dolog): derekas, rendes, tisztességes, dicsérendő, becsületes, megbízható, helyes, kifogástalan, mintaszerű, jeles, nevezetes, kitűnő, tökéletes, dicső, nagyszerű
 • vastag, nagy, termetes, megtermett, embernyi, kifejlett, hatalmas, óriási, szálas (régies), erős, jóvágású, tekintélyes, kemény, katonás, délceg, daliás, testes, robusztus, tagbaszakadt, keménykötésű, kövér, pocakos, hasas (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a úrhatnám szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

túlharsog

ige
 • túlordít, túlordibál, túlkiabál, túlkiált, túlüvölt

teátrális

melléknév
 • színpadias, hatásvadászó, patetikus, mesterkélt, szónokias, megjátszott
 • (régies): színházi, színpadi, színi

tányéroz

ige
 • gyűjt, kéreget, kunyerál, koldul, tarhál (szleng)

szerető I.

melléknév
 • szeretetteljes, gyengéd, kedves, szívélyes, nyájas, szerelmetes (régies)

ugyan I.

határozószó
 • (régies): nagyon, ugyancsak, felettébb, fölöttébb, erősen, jól, alaposan, derekasan
 • (bizalmas): valóban, igazán, éppen, éppenséggel
 • aztán, bizony

vár1

ige
 • várva vár (választékos), várakozik
 • lóg (bizalmas), lebzsel, dekkol (szleng), szobrozik (szleng), lébecol (szleng)
 • figyel, strázsál
 • remél, reménykedik, reményel (régies), elébe néz (valaminek), számít (valamire), sejt, bizakodik, epekedik, ácsingózik, kíván, óhajt, les
 • tartózkodik, vesztegel, marad, kitart, időz
 • elhalasztódik, eltolódik

sorkatona

főnév
 • baka, kiskatona (bizalmas), mazsola (bizalmas), zöldfülű, kopasz (szleng)

sétál

ige
 • jár, ballag, megy, gyalogol, mozog, kimozdul, levegőzik, kirándul, fordul egyet, kerül egyet
 • sétálgat, sétafikál (pejoratív), sétifikál, járkál, jár-kel, grasszál (pejoratív), korzózik (bizalmas), flangál (bizalmas), flangíroz (régies), spacíroz (régies), promenál (régies), andalog, lötyög (bizalmas), kószál, kódorog (pejoratív), őgyeleg, lődörög, csatangol, cselleng, gévalyog (tájnyelvi)

óg-móg

ige
 • (tájnyelvi): dohog, dörmög, morog, morgolódik, duzzog, zsörtölődik, füstölög, berzenkedik

sündörög

ige
 • settenkedik, ólálkodik, somfordál, sündörködik (tájnyelvi), kastankodik (tájnyelvi), kormoskodik (tájnyelvi), köntörködik (tájnyelvi)
 • dörgölődzik (valakihez), hízeleg
 • lábatlankodik, koslat

védő I.

melléknév
 • védelmező, óvó, oltalmazó
 • defenzív (idegen), elhárító, mentő
 • megelőző, profilaktikus (szaknyelvi)

viselkedés

főnév
 • magatartás, magaviselet, modor, allűr (idegen), attitűd, kiállás, fellépés, megjelenés
 • szokás

kereset

főnév
 • pénz, díjazás, zsold, lé (szleng), zsozsó (szleng), fizetés, fizetség, bér, munkabér, jövedelem, javadalmazás, járandóság, illetmény, illeték, keresmény (régies), szerzemény, tiszteletdíj, honorárium, munkadíj, vagyon (régies)
 • nyeremény, hozadék, bevétel
 • foglalkozás, megélhetés, kenyérkereset, kenyér, mesterség, hivatás, egzisztencia (idegen), életfenntartás
 • üzlet
 • beadvány, követelés, kérelem, vád, vádolás, panasz, per, pör, pereskedés, perbe fogás, instancia (idegen), rekvizíció (idegen), feljelentés, perirat, ügy, petíció
 • (régies): keresnivaló

úszik

ige
 • kallózik (tájnyelvi), kralozik (tájnyelvi)
 • (hajó) halad
 • (folyadékban): lebeg, úszkál, sodródik
 • (vmiben): bővelkedik, dúskál
 • elmerül, fürdik
 • elvész, odalesz, elúszik, ugrik (szleng)

tudniillik

kötőszó
 • ugyanis, mármint, vagyis, úgymint, azaz, mégpedig, amennyiben (bizalmas)

vágódik

ige
 • csapódik, ütődik, koccan, kocódik (tájnyelvi)
 • belemélyed, belenyomódik, belevésődik, belehatol

útvesztő

főnév
 • labirintus, labirint (régies), csalkert (régies), tömkeleg (régies)
 • szövevény, bonyodalom

tékozol

ige
 • pazarol, fecsérel, költekezik, költözködik (tájnyelvi), szórja a pénzt, pocsékol, elvesztegeti a pénzét, veszteget, prédál (régies), elherdál, elver, szór, szétszór, díbol (tájnyelvi), dőzsöl (tájnyelvi), koszpitol (tájnyelvi) Sz: nyakára hág a pénznek; nagyúri módon él; nagy lábon él

vallás

főnév
 • hit, religio (régies), meggyőződés, hitvallás, krédó (választékos), konfesszió (idegen)
 • felekezet, vallásfelekezet, hitfelekezet (régies)
 • vallási közösség
 • vallástan
 • (régies): vallomás, tanúságtétel, kinyilatkozás, kijelentés