aránytalan szinonimái

melléknév
 • mértéktelen, túlméretezett, túlzott, egyenlőtlen
 • idomtalan, ormótlan, otromba, szabálytalan, iromba (választékos), esetlen, idétlen, formátlan, torz, aszimmetrikus, irdatlan (tájnyelvi), diszproporcionált (idegen), ametrikus (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

értéktelen

melléknév
 • elértéktelenedett, értékét vesztett
 • hitvány, silány, vacak, vicik-vacak, ócska, gyatra, keveset érő, semmit érő, semmirevaló, tűzrevaló, haszontalan, hasznavehetetlen, filléres, krajcáros (régies), ringy-rongy, selejtes, vásári, talmi, bóvli, tréfli (szleng), tré, tetű, snassz, szemét, cseplesz (tájnyelvi), ityepotya (tájnyelvi), mihaszna Sz: annyit ér, mint naptáron a légypiszok; annyit ér, mint Németországban egy niksz; annyit ér, mint a perec közepe; ebet se ér; egy babot sem adnék érte; egy férges diót sem adnék érte; fabatkát sem ér; hajítófát sem ér; nem adnék érte egy lyukas mogyorót; nem ér egy pipa dohányt; nem ér egy fakovát; nem hívják szerbusznak se; nem ér egy molyette kucsmát; nem ér egy kalap szart sem; nem ér egy petákot; nem ér egy férges diót; nem ér egy ütet taplót; nem ér egy lyukas fityinget sem; nem ér egy kopott rókatalpat; nem ér egy púgarast; olyba tartják, mint a békacsigát; semminek se hívják

leszámolás

főnév
 • számvetés, zsirófizetés, kiegyenlítés, kalkuláció
 • számonkérés, megtorlás, visszaütés, visszavágás, bosszúállás, bosszú
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a aránytalan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

álldogál

ige
 • ácsorog, állong (régies), várakozik, támolyog (régies), szobrozik (szleng), silbakol (őr) (régies), ácsong (tájnyelvi), állbovál (tájnyelvi), állongál (tájnyelvi)
 • időz, lebzsel, tétovázik, habozik, vesztegeti az idejét, múlatja az időt (tájnyelvi)

antiklerikális

melléknév
 • egyházellenes

bájos

melléknév
 • vonzó, bűbájos, szemrevaló, csinos, elbájoló, csábos, aranyos, megnyerő, üde, kecses, elragadó, elbűvölő, megejtő, helyes, kedves, sármos, bájdús (régies)
 • idilli

ízetlenkedik

ige
 • kötekedik, ingerkedik, heccel, kellemetlenkedik, tapintatlankodik, ízléstelenkedik, idétlenkedik, otrombáskodik, gáncsoskodik, alkalmatlankodik, sületlenkedik (bizalmas), ungorkodik (tájnyelvi)

bárdolatlan

melléknév
 • modortalan, neveletlen, udvariatlan, tapintatlan, kulturálatlan, műveletlen, faragatlan, csiszolatlan, pallérozatlan, gyalulatlan (régies), közönséges, parlagi, alpári, útszéli, vulgáris, pórias, falusi, parasztos, durva, nyers, barbár, otromba, mucsai (durva), tahó (bizalmas), tuskó (bizalmas), bunkó (bizalmas)

bepillant

ige
 • benéz, betekint, beles, bekukkant, bekukucskál, bekíváncsiskodik, bekandikál

dutyi

főnév
 • (bizalmas): börtön, fogda, kóter (régies), siti (szleng), sitt (szleng), karcer (régies), áristom (régies), fogház, fegyház, tömlöc, zárka, hűvös (bizalmas), kaszni (bizalmas), jég (szleng)

comb

főnév
 • bonc (tájnyelvi), cubák (tájnyelvi), cubók (tájnyelvi)
 • sonka, címer

árboc

főnév
 • árbocrúd
 • zászlótartó, zászlótartó rúd

államminiszter

főnév
 • tárca nélküli miniszter

atomreaktor

főnév
 • atomerőmű, atommáglya

cigarettázik

ige
 • dohányzik, rágyújt, füstöl (bizalmas), cigizik (bizalmas), pipál (tréfás), szív, bagózik (bizalmas), slukkol (szleng), staubol (szleng), blázol (szleng), cigarettál (régies), spanglizik (szleng), cigaretlizik (tájnyelvi), cigárizik (tájnyelvi)

áruló II.

főnév
 • spion, spicli (bizalmas), besúgó, denunciáns (idegen), renegát, kollaboráns (idegen), júdás, pribék, janicsár, traditor (idegen), pártütő, higany (szleng)

autószerelő

főnév
 • autójavító, gépkocsiszerelő, szerelő

cirpel

ige
 • ciripel, prücsköl (tájnyelvi), hegedül, trityeg (tájnyelvi)