Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Origo angol B2 nyelvvizsga "Kommunikáció" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

5. Kommunikáció

 • afrikaans afrikansz
 • albanian albán
 • answer válasz
 • arabic arab
 • arithmetic számtan
 • art college képzőművészeti főiskola
 • art/arts history of art
 • arts subjects humán tantárgyak
 • assembly iskolai gyűlés
 • attendance jelenlévők
 • azerbaijani vagy azeri azerbajdzsáni, azeri
 • basque baszk
 • belarusian belorusz
 • bengali bengáli
 • biology biológia
 • blackboard iskolatábla
 • bosnian boszniai
 • break szünet
 • bulgarian bolgár
 • calculator számológép
 • cantonese kantoni
 • catalan katalán
 • certificate oklevél
 • chalk kréta
 • changing room öltöző
 • chinese vagy mandarin chinese kínai
 • class osztály, óra
 • classroom osztályterem
 • cloakroom ruhatár
 • compulsory subjects kötelező tantárgyak
 • course szak, tanfolyam
 • course book tankönyv
 • croatian horvát
 • curriculum tanterv, tanmenet
 • czech cseh
 • danish dán
 • dutch (belgiumban úgy hívják, hogy flemish) holland
 • english angol
 • estonian észt
 • filipino filippínó
 • finnish finn
 • foreign language idegen nyelv
 • form osztály
 • french francia
 • georgian grúz
 • german német
 • grade jegy
 • greek görög
 • gujarati gudzsaráti
 • hebrew héber
 • hindi hindi
 • hungarian magyar
 • icelandic izlandi
 • in a lesson órán
 • indonesian indonéz
 • irish ír
 • italian olasz
 • japanese japán
 • kazakh kazah
 • khmer vagy cambodian khmer, kambodzsai
 • korean koreai
 • language nyelv (mint jelrendszer)
 • lao lao
 • latin latin
 • latvian lett
 • lesson tanóra
 • lithuanian litván
 • malay maláj
 • marathi maráthi
 • mark jegy
 • mongolian mongol
 • nepali nepáli
 • norwegian norvég
 • optional subjects választható tantárgyak
 • pashto pasto
 • persian vagy farsi perzsa, fárszi
 • polish lengyel
 • portuguese portugál
 • punjabi pandzsábi
 • requirements követelmények
 • romanian román
 • russian orosz
 • school report félévi/évvégi bizonyítvány
 • school year tanév
 • science subjects reál tantárgyak
 • scottish gaelic skót gael
 • serbian szerb
 • slovak szlovák
 • slovene vagy slovenian szlovén
 • somali szomáli
 • spanish spanyol
 • spoken language beszélt nyelv
 • standard(s) színvonal
 • straight as kitűnő
 • sunda szunda
 • swahili szuahéli
 • swedish svéd
 • syllabus összefoglaló tanterv, tanmenet
 • tagalog tagalog
 • tamil tamil
 • teaching methods tanítási módszerek
 • telugu telugu
 • term félév
 • textbook tankönyv
 • thai thai
 • the humanities humán tantárgyak
 • the sciences reál tantárgyak
 • timetable órarend
 • to answer questions felel / kérdésekre válaszol
 • to be bad at rossz vmiből
 • to be good at jó vmiből
 • to be weak in gyenge vmiből
 • to do a subject egy tantárgyat tanul
 • to do a test dolgozatot ír
 • to do well at school jól tanul az iskolában
 • to do well in a subject jól teljesít egy tantárgyból
 • to get good marks in … jó jegyeket kap vmiből
 • to get high marks in … jó jegyeket kap vmiből
 • to get low marks in … rossz jegyeket kap vmiből
 • to specialise in a subject szakosodik
 • to study a subject egy tantárgyat tanul
 • turkish török
 • ukrainian ukrán
 • urdu urdu
 • uzbek üzbég
 • vietnamese vietnámi
 • welsh walesi
 • zulu zulu