Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Origo angol B2 nyelvvizsga "Kommunikáció" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

5. Kommunikáció

 • advantage előny
 • antisocial antiszociális
 • call hívás
 • constant relationship állandó kapcsolat
 • contact kapcsolat
 • danger veszély
 • debate vita
 • disadvantage hátrány
 • expression arckifejezés
 • extroverted extrovertált
 • generation generáció
 • gesture gesztus
 • hold aloof elzárkózik
 • immediately azonnal
 • internet internet
 • introverted introvertált
 • maintaining relationships kapcsolattartás
 • message üzenet
 • mimicry mimika
 • mobile phone mobiltelefon
 • muteness némaság
 • responsibility felelősség
 • risk kockázat
 • telephone number telefonszám
 • wi-fi wi-fi
 • wire vezetékes
 • wireless vezeték nélküli