A német visszaható névmás (das Reflexivpronomen)

A visszaható névmás a cselekvésnek az alanyra való visszahatását fejezi ki.

Ragozása

EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM önöző forma
E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.
tárgyeset mich (magam) dich (magad) sich (magát) uns (magunkat) euch (magatokat) sich (magukat) sich (magát, magukat)
részes eset mir (magamnak) dir (magadnak) sich (magának) uns (magunknak) euch (magatoknak) sich (maguknak) sich (magának, maguknak)

Használata

  • Magyarhoz hasonlóan: Wie fühlen Sie sich? (Hogy érzi magát?)
  • Elöljárószóval: Er kommt zu sich. (Magához tér.)
  • A cselekvésnek az alanyra való visszahatásának kifejezése (alany+ige+visszaható névmás tárgyesete): Ich kämme mich. (Fésülködöm.)
  • Ha a cselekvés az alany testrészére vagy ruhadarabjára irányul (alany+ige+visszaható névmás részes esete+tárgy): Ich putze mir die Zähne. (Fogat mosok.)
  • Gyakran használjuk a visszaható névmás részes esetét kötelező tárggyal rendelkező mondatokban: Ich sehe mir diesen Film an. (Megnézem ezt a filmet.)

 

A fenti tananyag segít megérteni a névmások használatát és csoportosítását a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]