A német személyes névmás (das Personalpronomen)

Ragozása

EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM önöző forma
E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.
hímnem nőnem semlegesnem
alanyeset ich du er sie es wir ihr sie Sie
tárgyeset mich dich ihn sie es uns euch sie Sie
részes eset mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen
birtokos eset mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

A német mondatban a főnévvel vagy személyes névmással kifejezett alany kötelező az ige mellett. A személyes névmás vonatkozhat személyekre, tárgyakra vagy fogalmakra is. Egyes szám harmadik személyben három alakja van a három nyelvtani nemnek megfelelően. A "Sie" (nagy kezdőbetűvel!) udvarias megszólítást: önözést, magázást fejez ki. Jelentései: ön, önök; maga, maguk.

A személyes névmásokat általában nem kell magyarra fordítani:
– Wie ist das Buch? (Milyen a könyv?)
– Es ist interessant. (Érdekes.)

Használata

  • Alanyként: Ich bin müde. (Fáradt vagyok.)
  • Tárgyként: Ich liebe dich! (Szeretlek!)
  • Részeshatározóként: Zeig mir bitte die Fotos! (Kérlek, mutasd meg a fényképeket!)
  • A személyes névmás birtokos esete csak vonzatként használatos: Wir gedachten euer. (Megemlékeztünk rólatok.)
  • A személyes névmás is állhat elöljárószókkal: Komm zu mir! (Gyere hozzám!)

 

A fenti tananyag segít megérteni a német személyes névmások helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoprtosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]