A német kölcsönös névmás (das Reziprokpronomen)

Az einander (egymás) kölcsönös névmás ragozhatatlan, és egybeírjuk az elöljárószókkal.

  • Wir begrüßten einander. (Üdvözöltük egymást.)
  • Wir unterhalten uns miteinander. (Beszélgettünk egymással.)

 

A fenti tananyag segít megérteni a névmások használatát és csoportosítását a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]