A német mutató névmás (das Demonstrativpronomen)

der, die, das

A leggyakrabban és legáltalánosabban használható mutató névmás:

  • mutathat közelre (ez) vagy távolra (az),
  • vonatkozhat személyre, tárgyra, tényállásra,
  • használhatjuk önállóan vagy jelzőként (főnév előtt).
  • A jelzőként használt der, die, das mutató névmást úgy ragozzuk, mint a határozott névelőt.

Kennst du die Jungen dort? (Ismered azokat a fiúkat ott?)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset der die das die
tárgyeset den die das die
részes eset dem der dem den
birtokos eset des der des der
  • Az önállóan használt mutató névmás ragozása egyes és többes szám birtokos és többes szám részes esetben eltér a határozott névelő ragozásától.

Das gefällt mir nicht. (Ez nekem nem tetszik.)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset der die das die
tárgyeset den die das die
részes eset dem der dem denen
birtokos eset dessen deren dessen deren/derer

Az önállóan használt der, die, das mutató névmásnak többes szám birtokos esetben két alakja van: deren és derer.

  • A deren alakot a mondatban visszautaláskor használjuk, utána főnév áll: Sie traf ihre Kusinen und deren Freundinnen. (Találkozott az unokanővéreivel és azok barátnőivel.)
  • A derer alakot előreutaláskor használjuk, utána vonatkozó névmással bevezetett mellékmondat áll: Gedenke derer, die dich erzogen haben! (Gondolj azokra, akik felneveltek!)

das

Az önállóan használt semleges das mutató névmás rámutató szóként vonatkozhat hímnemű, nőnemű, semlegesnemű és többes számú főnevekre is:

Das ist Herr Schmidt. (Ez Schmidt úr.)
Das ist meine Hausaufgabe. (Ez a házi feladatom.)
Das ist Ihr Zimmer. (Ez az ön szobája.)
Das waren schöne Erlebnisse. (Ezek szép élmények voltak.)

dieser, diese, dieses

Közelre mutató névmás, állhat önállóan (ez) vagy jelzőként (ez a(z)...). Ragozása megegyezik a határozott névelő ragozásával, ezért utána nem állhat határozott névelő!

dieser Mann (ez a férfi), diese Frau (ez a nő), dieses Kind (ez a gyerek); diese Kinder (ezek a gyerekek)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset dieser diese dies(es) diese
tárgyeset diesen diese dies(es) diese
részes eset diesem dieser diesem diesen
birtokos eset dieses dieser dieses dieser

Az egyes számú és semlegesnemű dies(es) mutató névmás alany- és tárgyesetében mindkét alak használható, bár önállóan inkább a rövidebb (dies), jelzőként pedig a hosszabb alak (dieses) a használatos.

jener, jene, jenes

Távolra mutató névmás, állhat önállóan (az) vagy jelzőként (az a(z)...). Ragozása megegyezik a határozott névelő ragozásával, ezért utána nem állhat határozott névelő!

jener Mann (az a férfi), jene Frau (az a nő), jenes Kind (az a gyerek); jene Kinder (azok a gyerekek)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset jener jene jenes jene
tárgyeset jenen jene jenes jene
részes eset jenem jener jenem jenen
birtokos eset jenes jener jenes jener

solcher, solche, solches

Jelentése: ilyen, olyan. Mutató névmás, de melléknévként ragozzuk.

  • Ha névelő nélkül áll, ragozása megegyezik a melléknév erős ragozásával:

Solcher Stahl ist sehr hart. (Az ilyen acél nagyon kemény.)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset solcher solche solches solche
tárgyeset solchen solche solches solche
részes eset solchem solcher solchem solchen
birtokos eset solchen solcher solchen solcher
  • Ha a jeder, jede, jedes névmás után áll, ragozása a melléknév gyenge ragozását követi:

Jedes solche Buch interessiert mich. (Minden ilyen könyv érdekel engem.)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset solche solche solche solchen
tárgyeset solchen solche solche solchen
részes eset solchen solchen solchen solchen
birtokos eset solchen solchen solchen solchen
  • Ez a mutató névmás határozatlan névelővel is állhat.

Ha az ein névelő előtt áll, sohasem ragozzuk!
Solch einen Rock möchte ich haben. (Ilyen szoknyát szeretnék.)

eset EGYES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem
alanyeset solch ein solch eine solch ein
tárgyeset solch einen solch eine solch ein
részes eset solch einem solch einer solch einem
birtokos eset solch eines solch einer solch eines

Ha az ein névelő után áll, a melléknév vegyes ragozásával megegyezően ragozzuk.
Einen solchen Rock möchte ich haben. (Egy ilyen szoknyát szeretnék.)

eset EGYES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem
alanyeset ein solcher eine solche ein solches
tárgyeset einen solchen eine solche ein solches
részes eset einem solchen einer solchen einem solchen
birtokos eset eines solchen einer solchen eines solchen

 

A fenti tananyag segít megérteni a névmások használatát és csoportosítását a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]