A német birtokos névmás (das Possessivpronomen)

Használata

A német nyelvben a birtokos névmás két különböző szerepet tölthet be a mondatban:

  • Állhat a birtokot jelölő főnév előtt (mint birtokos jelző): Das ist mein Buch. (Ez az én könyvem.)
  • Állhat önállóan a birtokos és a birtok neve helyett: Das Buch ist meines. (A könyv az enyém.)

A jelzői birtokos névmás

Kétalakú determinánsként ragozzuk, mint a határozatlan névelőket. Mivel jelöli a birtok nemét, számát és esetét (sőt, egyes szám harmadik személyben a birtokos nemét is), sohasem állhat előtte névelő.
Der Vater liebt seinen Sohn, seine Tochter, sein Enkelkind. (Az apa szereti a fiát, a lányát, az unokáját.)

alanyeset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM önöző forma
E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.
hímnem nőnem semlegesnem
egy birtok hímnem mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr
nőnem meine deine seine ihre seine unsere eu(e)re ihre Ihre
semlegesnem mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr
több birtok meine deine seine ihre seine unsere eu(e)re ihre Ihre

 

eset egy birtok több birtok
hímnemű birtok nőnemű birtok semlegesnemű birtok minden nem
alanyeset mein Freund meine Mutter mein Heft meine Hefte
tárgyeset meinen Freund meine Mutter mein Heft meine Hefte
részes eset meinem Freund meiner Mutter meinem Heft meinen Heften
birtokos eset meines Freundes meiner Mutter meines Heftes meiner Hefte

Az önálló birtokos névmás

Az önálló birtokos névmást csak akkor használhatjuk, ha a birtok már ismert.

  • Ha nem áll előtte határozott névelő, háromalakú determinánsként ragozzuk (mint a határozott névelőt), s ezáltal jelzi a birtok nemét, számát és esetét.

– Hier liegt ein Buch. Ist es deines? (Itt fekszik egy könyv. A tiéd?)
– Ja, es ist meines. (Igen, az enyém.)

alanyeset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM önöző forma
E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.
hímnem nőnem semlegesnem
egy birtok hímnem meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eu(e)rer ihrerer Ihrer
nőnem meine deine seine ihre seine unsere eu(e)re ihre Ihre
semlegesnem meines deines seines ihres seines unseres eu(e)res ihres Ihres
több birtok meine deine seine ihre seine unsere eu(e)re ihre Ihre

 

eset egy birtok több birtok
hímnemű birtok nőnemű birtok semlegesnemű birtok minden nem
alanyeset meiner meine meines meine
tárgyeset meinen meine meines meine
részes eset meinem meiner meinem meinen
birtokos eset meines meiner meines meiner
  • Ha határozott névelővel áll, úgy ragozzuk, mint a gyenge melléknevet:

– Geht deine Uhr genau? (Pontosan jár az órád?)
Die meine geht nach. (Az enyém késik.)

alanyeset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM önöző forma
E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.
hímnem nőnem semlegesnem
egy birtok hímnem der meine der deine der seine der ihre der seine der unsere der eu(e)re der ihre der Ihre
nőnem die meine die deine die seine die ihre die seine die unsere die eu(e)re die ihre die Ihre
semlegesnem das meine das deine das seine das ihre das seine das unsere das eu(e)re das ihre das Ihre
több birtok die meinen die deinen die seinen die ihren die seinen die unseren die eu(e)ren die ihren die Ihren

 

eset egy birtok több birtok
hímnemű birtok nőnemű birtok semlegesnemű birtok minden nem
alanyeset der meine die meine das meine die meinen
tárgyeset den meinen die meine das meine die meinen
részes eset dem meinen der meinen dem meinen den meinen
birtokos eset des meinen der meinen des meinen der meinen

 

A fenti tananyag segít megérteni a névmások használatát és csoportosítását a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]