A német igekötők - elváló és nem elváló igekötők

Ez a tananyag bemutatja a német igekötők használatát és annak nyelvtani szabályait.

Az igekötők használata hasonló a magyar igekötő-használathoz, azonban vannak elváló és nem elváló igekötők is:

Elváló igekötős igék

Az elváló igekötő mindig hangsúlyos, jelen időben és felszólító módban elválik az igétől, mondatban annak végére kerül. Nem változtatják meg az ige jelentését, inkább árnyalják: pl. steigen = szállni, fellépni valahova; einsteigen = beszállni valahova.
Ragozásuk:
ich steige ein wir steigen ein
du steigst ein ihr steigt ein
er/sie/es steigt ein sie/Sie steigen ein
Elváló igekötők: ab-, an-, auf-, ein-, empor-, mit-, weg-, zu-.

El nem váló igekötős igék

Az el nem váló igekötők mindig hangsúlytalanok, nem válnak el az igétől. Az ige jelentését megváltoztatják: pl. kommen = jön, de bekommen = kap.
Soha el nem váló igekötők: be-, ent-, emp-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-.
Ragozásuk:
ich bekomme wir bekommen
du bekommst ihr bekommt
er/sie/es bekommt sie/Sie bekommen

 

A fenti tananyag segít megérteni a német igekötők helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani szabályokat ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]