Német igék ragozása jelen, múlt és jövő időben

A német igékkel általánosságban egy másik tananyagban foglalkozunk. Ebben a részben az igék ragozásával foglalkozunk azok igeideje szerint.

Kijelentő mód

Jelen idő (Präsens)

Személyragjai:

Egyes szám Példa Többes szám Példa
ich -e lerne wir -(e)n lernen
du -st lernst ihr -t lernt
er/sie/es -t lernt sie/Sie -en lernen

Tőhangváltós igék: Egyes igék E/2-ben és E/3-ban megváltoztatják a tőhangzójukat. A tőhangváltozásnak két fajtáját különböztetjük meg:

  • egyik csoport a Brechungos igék csoportja: amikor az e tőhangzóból i vagy ie lesz (brechen – du brichst, er/sie/es bricht, helfen – du hilfst, er hilft; lesen – du liest, er liest)
  • másik csoport az Umlautos igék csoportja: amikor a tőben lévő a vagy o betű ékezetet (két pont vízszintesen) kap (backen – du bäckst, er bäckt, laufen – du läufst, er läuft, stoßen – du stößt er stößt)

Múlt idő

A német nyelv három múlt időt használ:

  • Elbeszélő múlt (Präteritum/Imperfekt) – szerkezetét tekintve egyszerű alak
  • Perfekt – szerkezetét tekintve összetett alak
  • Régmúlt (Plusquamperfekt) – szerkezetét tekintve összetett alak, előidejűség kifejezésére használják.

Összefoglaló példa:

  • Maria ging heim. : Mária hazament.
  • Was hat er gesagt? : Mit mondott?
  • Er sah, dass Peter schon gegangen war. : Látta, hogy Péter már elment.
Az elbeszélő múltat a szabályos, más néven gyenge igék -(e)te hozzáadásával képezik. A rendhagyó, erős igék elbeszélő múltja a második szótári alakjukból olvasható ki.
Ehhez járulnak a jelen időtől részben különböző személyragok:
ich - wir -(e)n
du -(e)st ihr -(e)t
er/sie/es - sie/Sie -(e)n
A Perfektet és a régmúltat a legtöbb ige habennel képezi, de vannak igék, amik a sein segédigével állnak. Ezek általában állapotváltozást, helyváltoztatást jelentenek, de ide tartozik a sein (van), a bleiben (marad) és a werden (válik valamivé) is.
A tárgyas és a siches igék akkor is habennel állnak ezekben az időkben, ha jelentésük szerint seinnel kellene képezniük ezeket az időket.

Jövő idő (Futur)

A német nyelv két jövő időt különböztet meg: Futur I. és a Futur II. Mindkettő összetett igealak.

Futur I.

Képzése: (a werden időbeli segédige jelen idejű személyraggal ellátott alakja) + az alapige folyamatos főnévi igeneve

ich werde kommen jönni fogok wir werden kommen jönni fogunk
du wirst kommen jönni fogsz ihr werdet kommen jönni fogtok
er/sie/es wird kommen jönni fog sie/Sie werden kommen jönni fognak
Használata: a jövő idő általános kifejezésére; a jelenre vonatkozó feltevéseknél

Futur II.

Képzése: (a werden időbeli segédige jelen idejű személyraggal ellátott alakja) + (az alapige befejezett főnévi igeneve
ich werde gekommen sein majd megjöttem volna wir werden gekommen sein majd megjöttünk volna
du wirst gekommen sein majd megjöttél volna ihr werdet gekommen sein majd megjöttetek volna
er/sie/es wird gekommen sein majd megjött volna sie/Sie werden gekommen sein majd megjöttek volna

Használata: jövőbeni befejeződés kifejezésére; múltra vonatkozó feltevéseknél

Például: Ich werde in zwei Stunden sicher nach Hause gekommen sein: Én majd két óra mulva megjöttem volna haza.

 

A fenti tananyag segít megérteni a német igék ragozását igemódjuk szerint, valamint helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia - https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]