következtet angolul a szótárban

Összesen 42 jelentés felelt meg a keresésnek. következtet angolul
Ige

következtet képe

következtet angolul

arra következtet, hogy...

reason that...
Példamondatok
What do you deduce from that? = Mire következtet abból?

következtet jelentése kifejezésekben

következtet vmiből

to judge by sg

következtető

discursive
inductive
syllogistic

következtetés

conclusion
deduction
derivation
eduction
induction
inference

következtetett

inferential

következtetés útján

discursively

következtetést levon

to draw the inference

kikövetkeztet

to educe
to track

kikövetkeztetett

inferential

téves következtetés

fallacy

logikus következtetés

discursiveness

kikövetkeztetve kivetít

to extrapolate

közvetett következtetés

mediate inference

levon egy következtetést

to draw a conclusion

levonja a következtetést

to jump to a conclusion

enged következtetni vmire

to purport to be sg

végső következtetésképpen

when all comes to all
when all is said and done

ebből az következtethető hogy

this points to the fact that

ez arra enged következtetni hogy

this points to the fact that

ha ebből következtetni lehet vmire

if that's anything to go by

semmi jóra nem enged következtetni

it augurs no good

ha ebből következtetni lehet valamire

if that's anything to go by

szabályos következtetés útján történő

syllogistic

elhamarkodott következtetéseket von le

to rush to conclusions

előtételből nem következő következtetés

non sequitur