reason jelentése magyarul a szótárban

Összesen 117 jelentés felelt meg a keresésnek. reason magyarulreason meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A reason gyakorisága, jelentéseA reason gyakorisága, jelentéseA reason gyakorisága, jelentéseA reason gyakorisága, jelentéseA reason gyakorisága, jelentése
Többes száma: reasons

reason képe

reason jelentese magyarul
indok, ok
indoklás
indíték
ész, értelem
Példamondatok
The true reason is more logical. = Az igazi ok ennél logikusabb.
Ige
A szó gyakorisága:A reason gyakorisága, jelentéseA reason gyakorisága, jelentéseA reason gyakorisága, jelentéseA reason gyakorisága, jelentéseA reason gyakorisága, jelentése
Ragozás: reason, reasoned, reasoned
Inges alak: reasoning
E/3: reasons

reason somebody into something

rábeszél valakit valamire

reason somebody out of something

lebeszél valakit valamiről
Példamondatok
He reasoned his answer. = Megindokolta a válaszát.

reason jelentése kifejezésekben

reason is man's peculiar

az értelem az ember sajátja
az értelem az ember tulajdona

beyond reason

esztelen
józan észt meghaladó
értelmet meghaladó
értelmetlen

dead to reason

nem hallgat a józan észre
nem hallgat az okos szóra

bereft of reason

eszeveszett
őrült

to yield to reason

hajlik az okos szóra
hallgat az okos szóra

to return to reason

észhez tér

without special reason

minden különösebb ok nélkül

to assign a reason to sg

megadja az okát vminek
értelmet tulajdonít vminek

within the pale of reason

ésszerűség határain belül

you doubt it and with reason

kételkedsz ebben és joggal

reasoned

megindokolt
átgondolt
értelmes
érvekkel alátámasztott
ésszerű

reasoner

fontoskodó
gondolkodó
kifogásokat kereső
okoskodó
szőrszálhasogató
vitatkozó

reasoning

okfejtés
érvelés

reasonable

elfogadható
gondolkodó
indokolt
méltányos
mérsékelt
értelmes
ésszerű

reasonably

meglehetősen
ésszerűen

reasonless

esztelen
ésszerűtlen

reasonableness

indokoltság
méltányosság
ésszerűség

reasonable price

elfogadható ár
méltányos ár
mérsékelt ár

reasonable beings

gondolkodó lények

reasonable suspicion

megalapozott gyanú

treason

hitszegés
árulás

unreason

The Abbot of Unreason: <bolondok ünnepén választott pápa
esztelenség
ostobaság
értelem, ésszerűség hiánya
ésszerűtlenség

outreason

észokokkal legyőz, meggyőz

treasonist

hazaáruló

treasonous

hazaáruló
hitszegő

unreasoned

esztelen
értelmetlen
ésszerűtlen

treasonable

hazaáruló
hitszegő

treasonably

áruló módon

unreasoning

esztelen
irreális
oktalan
értelmetlen
ésszerűtlen

high treason

felségárulás
hazaárulás
nemzetárulás

unreasonable

ésszerűtlen

unreasonably

túlságosan
túlzottan
ésszerűtlenül

be reasonable!

légy belátással!

capital treason

hazaárulás

treasonableness

áruló, hitszegő jelleg, lelkület, magatartás

closely reasoned

alaposan és logikusan indokolt

crooked reasoning

csavaros okoskodás
csavaros érvelés
csűrés-csavarás
ferde okoskodás
ferde érvelés

quite other reasons

egészen másmilyen okok

faculty of reasoning

gondolkodóképesség

roundabout reasoning

hosszadalmas vita
hosszadalmas érvelés
terjengős vita
terjengős érvelés