judge jelentése magyarul a szótárban

Összesen 90 jelentés felelt meg a keresésnek. judge magyaruljudge meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A judge gyakorisága, jelentéseA judge gyakorisága, jelentéseA judge gyakorisága, jelentéseA judge gyakorisága, jelentéseA judge gyakorisága, jelentése
Többes száma: judges

judge képe

judge jelentese magyarul
Példamondatok
The judge turned red. = Az esküdt elvörösödött.
Ige
A szó gyakorisága:A judge gyakorisága, jelentéseA judge gyakorisága, jelentéseA judge gyakorisága, jelentéseA judge gyakorisága, jelentéseA judge gyakorisága, jelentése
Ragozás: to judge, judged, judged
Inges alak: judging
E/3: judges

judge it necessary to do something

szükségesnek véli valami megtételét
Példamondatok
I do not judge. = Nem ítéllek meg.

judge jelentése kifejezésekben

side judge

bírósági ülnök
társbíró

police judge

rendőrbíró

lateral judge

pótbíró
szavazóbíró

partial judge

részrehajló bíró

upright judge

igazságos bíró

to judge amiss

balul ítél meg
helytelenül ítél meg
rosszul ítél meg
tévesen ítél meg

to judge by sg

következtet vmiből

to judge by looks

külső alapján ítél

as far as I can judge

amennyire én meg tudom ítélni

to judge by externals

külső után ítél

to judge from the outside

látszat után ítél

to appear before the judge

megjelenik a bíró előtt

to judge in the last resort

végső fokon dönt
végső fokon mond ítéletet

judger

szakértő

judgement

döntés
megítélés
nézet
vélemény
ítélet
ítélőképesség

judgeship

bírói állás, működés

judgematical

értelmes
jó judíciumú
józan eszű
józan ítéletű

judgement day

végítélet
ítéletnap

judge's charge

bírói összefoglalás

judgement on sy

sors büntetése vkire

judgement in default

elmakacsolás
makacssági ítélet
mulasztási ítélet

judgement of the appeal court

másodfokú ítélet

rejudge

újra elbírál, megvizsgál vmt

forjudge

eltilt vmtől
bírói ítélettel kitilt, eltilt, kizár

misjudge

lebecsül

prejudge

eleve megítél

unjudged

akiről v. akinek ügyében még nem ítélkeztek
folyamatban levő
tárgyalás, ítélkezés nélkül elítélt

forejudge

előre ítél, eldönt

overjudge

túlbecsül

to adjudge

dönt
eldönt
kimond
megítél
odaítél
ítél

unadjudged

még tárgyalás alatt lévő
még oda nem ítélt
ítélettel még nem lezárt

misjudgement

tévítélet

last judgement

utolsó ítélet
végítélet

in my judgement

megítélésem szerint

to give judgement

ítéltet mond

to pass judgement

ítéletet mond

to adjudge sy guilty

bűnösnek mond ki vkit

to sit in judgement on sy

ítélkezik vki fölött

to refer a question to sy's judgement

kérdést vki ítéletére bíz