fog angolul a szótárban

Összesen 99 jelentés felelt meg a keresésnek. fog angolul
Ige

fog képe

fog angolul
hold

segédige: jövő kifejezésére

will, be going to
Példamondatok
I will go to Spain. = El fogok menni Spanyolországba.
Főnév

emberi

tooth

műszaki

cog

fog jelentése kifejezésekben

perbe fog

to sue

tollat fog

to put one's pen to paper
to set one's pen to paper
to take pen in hand

járomba fog

to yoke

boldogulni fog

he will get on

a sírba fog vinni

he'll be the death of me

fegyvert fog vkire

to aim a pistol at sy

használni fog neked

it will do you good

pisztolyt fog vkire

to aim a pistol at sy

erős kézzel fog vkit

to keep a tight hold on sy

rövidesen szülni fog

she is near her time

csapszeggel fog össze

to bolt

sovány kosztra fog vkit

to put sy on short commons

vénlányként fog meghalni

she will lead apes in hell

kenyérre és vízre fog vkit

to put sy on bread and water

csökkentett fejadagokra fog

to put on ration
to put on short ration

feltétlenül be fog következni

it's bound to happen

fogad

to bet
to go, went, gone
to greet
to lay a bet
to lay wager
to lay, laid
to make a bet
to salute
to stake
to wage
to wager
to welcome

fogas

coat rack
coat stand
coat-rack
hanger
pass
rack

fogaz

to cog
to hack
to jag
to notch
to tool
to tooth

fog

plaque
scale
tartar

fogni

to take

fogok

i shall
i'll

fogsz

shalt
wouldest
wouldst

fogós

catchy

fogyó hold

moon on the wane
old moon
three quarters moon
waning moon

fogát vicsorgatja

to bare one's teeth

foga között káromkodik

to mumble a curse

fogak egymásra fekvése

dental occlusion

foga között beszélő személy

mumbler

fogoly szállítása kezénél-lábánál fogva

frog march
frog's march

szót fogad

to obey

attól fogva

from that time
thenceforth
thenceforward

ettől fogva

from that time

mától fogva

from now on
henceforth
henceforward

könnyű fogás

sitter

görcs fogja el

to be seized with a cramp

párba van fogva

to run in double harness

albérlőket fogad

to take boarders
to take in boarders

belevásik a foga

to set one's teeth on edge

betömeti a fogát

have one's tooth filled