hold jelentése magyarul a szótárban

Összesen 180 jelentés felelt meg a keresésnek. hold magyarulhold meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentése
Ragozás: to hold, held, held
Inges alak: holding
E/3: holds

hold képe

hold jelentese magyarul

hold something against

felró valakinek valamit, számonkér

hold something back

tartózkodik valamitől, visszatér

hold something down

alacsonyan tart (árakat)

hold forth

szónokol, előad

hold on

kitart, megkapaszkodik

hold out

kinyújt, tart, kecsegtet, elvisel

hold something over

elhalaszt, elnapol

hold to somebody/something

kitart valaki/valami mellett

hold together

összetart, együtt marad, kijön, stimmel

hold somebody/something up

felemel, példaként mutat, feltartóztat, megvárakoztat

hold with somebody

egy véleményen van valakivel, helyesel
Példamondatok
Catch hold of my hand. = Fogd meg a kezem.
If I tell them to you, will you hold the secret? = Ha elmondom neked, megtartod a titkot?
Főnév
A szó gyakorisága:A hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentése
Többes száma: holds
fogás
vármegye
Példamondatok
This hold gave me the decided advantage. = Ez a fogás jelentős előnyt biztosított nekem.

hold jelentése kifejezésekben

hold your jaw!

fogd be a pofádat!
fogd be a szád!

hold your horses!

nyugi!

to hold in

mérsékel
uralkodik magán
visszafog

to hold on

helytáll
kitart

to hold up

akadályoz
emel
felemel
feltart
feltartóztat
fennmarad
fenntart
kirabol
kitesz vminek
megállít
nem csügged
tartja magát
tartós (időjárás)
támogat

to hold good

érvényes

to hold on to sg

kapaszkodik vmibe
ragaszkodik vmihez

to hold sg cheap

kevésre becsül vmit
nem sokra becsül vmit

to hold sy to sg

kényszerít vkit vmire

to hold together

együtt marad
összetart

to hold the field

tartja magát
állja a sarat

to hold a nap hand

minden ütőkártya a kezében van

to hold one's ears

befogja a fülét

to hold one's hand

jó lappal kivár
tartózkodóan viselkedik
uralkodik magán
visszatartja magát

to hold true of sg

áll vmire
érvényes vmire

to take hold of sy

elcsíp vkit
elfog vkit
elkap vkit
kézre kerít vkit
megfog vkit
megragad vkit

it won't hold water

nem helytálló
nem hihető
nem vízálló
nem áll

to catch hold of sg

elkap vmit
megfog vmit
megkaparint vmit
megmarkol vmit
megragad vmit
ráteszi a kezét vmire

to hold prices down

leszorítja az árakat

to hold sy culpable

bűnösnek tart vkit
hibásnak tart vkit
vétkesnek tart vkit

to seize hold of sg

megragad vmit

to hold one's tongue

befogja a száját
csendben marad
hallgat

to hold sway over sy

uralma alatt tart vkit

to hold possession of

birtokol

to hold up to ridicule

nevetségessé tesz

to hold one's head high

büszkén hordja a fejét
magasan hordja a fejét

to hold sy in reverence

nagy tiszteletben tart vkit

to hold the scales even

igazságosan bíráskodik
igazságosan ítél

to hold extreme opinions

felfogásában szertelen
felfogásában túlzott
szélsőséges nézeteket vall

to hold sy up as a model

példának állít

to hold sg in abomination

irtózik vmitől

to hold sy in high esteem

nagyra becsül vkit

to hold on like grim death

elkeseredetten kapaszkodik
kétségbeesetten kapaszkodik

to keep a tight hold on sy

erős kézzel fog vkit
rövid gyeplőn tart vkit

to lose one's hold over sg

elveszti befolyását vmi felett
elveszti hatalmát vmi felett

cannot hold a candle to him

nyomába sem léphet

to hold shares in a company

részvényese egy vállalatnak

to lay hold of sy's weakness

kihasználja vkinek a gyengeségét

to let lose one's hold of sg

elenged vmit
elereszt vmit

to lose one's hold on reality

elveszti a valóság iránti érzékét