will jelentése magyarul a szótárban

Összesen 116 jelentés felelt meg a keresésnek. will magyarulwill meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A will gyakorisága, jelentéseA will gyakorisága, jelentéseA will gyakorisága, jelentéseA will gyakorisága, jelentéseA will gyakorisága, jelentése
Többes száma: wills
jóakarat

Will

(

William becéző alakja

)
Will
Példamondatok
This is the will of my father. = Ez az apám végrendelete.
Ige
A szó gyakorisága:A will gyakorisága, jelentéseA will gyakorisága, jelentéseA will gyakorisága, jelentéseA will gyakorisága, jelentéseA will gyakorisága, jelentése
Ragozás: to will, willed, willed
Inges alak: willing
E/3: wills
(

jövő idő kifejezésére

)
valamit csinálni fog
(

szokás kifejezésére

)

would be

(

valószínűség kifejezésére

)
lehetett volna

you would learn more if you listened

(

feltételesség, kívánság kifejezésére

)
többet tanulnál/tudnál, ha figyelnél
Példamondatok
Ask what you will. = Kérdezd meg, amit akarsz.
Jones will come. = Jones jönni fog.
Accidents will happen. = A balesetek elkerülhetetlenek.
I suppose she would be about forty when she died. = Úgy gondolom, körülbelül negyvenéves lehetett, amikor meghalt.

will jelentése kifejezésekben

will you have a smoke?

nincs kedve rágyújtani?
parancsol egy cigarettát?
parancsol egy szivart?

will you make one of us?

akar hozzánk csatlakozni?
akarsz hozzánk csatlakozni?

will you have any more tea?

parancsol még teát?

at will

rendelkezésre
tetszés szerint

free will

szabad akarat

that will do

elég legyen már ebből
elég lesz
ez jó lesz

power of will

akaraterő

he will get on

boldogulni fog
talpraesett gyerek
élelmes gyerek

time will show

majd elválik
majd meglátjuk

blood will tell

vér nem válik vízzé

I will do my all

minden lehetőt megteszek
minden tőlem telhetőt megteszek

it will not last

nem lesz tartós

thy will be done!

legyen meg a te akaratod!

it will no pan out

nem fog működni
nem fog sikerülni

it will pay you to

nem bánja meg, ha

no action will lie

keresetnek nincs helye

it will go hard but

ha keservesen is, de
ha nagy nehezen is, de

much will have more

evés közben jön meg az étvágy

even a worm will turn

a féreg is védelmezi magát, ha ráhágnak
a legelnyomottabb embernek is elfogy a türelme

that will pick you up

ettől megerősödsz
ettől rendbe jössz
ez majd helyrehoz

I will take it with me

magammal fogom vinni

he will take no denial

nem lehet neki nemet mondani
nem lehet őt visszautasítani

that will suit my book

ez megegyezik a terveimmel

finder will be rewarded

a becsületes megtaláló jutalomban részesül

it will go ill with him

rossz vége lesz

thus you will go farther

ezzel többre mégy

to will sy into doing sg

kényszerít vkit vmire

we will not dwell on that

ezt most ne firtassuk

she will lead apes in hell

vénlányként fog meghalni

things will straighten out

a dolgok majd egyenesbe jutnak
a dolgok majd rendbe jönnek
a dolgok majd tisztázódnak

he will get on in the world

boldogulni fog a világban
talpraesett gyerek
élelmes gyerek

you will be sorry for this!

ezt még megkeserülöd!

my friend here will tell you

majd ez a barátom megmondja

his fame will endure for ever

híre örökké élni fog

how long will you be over it?

mennyi ideig fog tartani?
mennyi idő alatt készülsz el vele?

we will not refer to it again

erre nem fogunk többet hivatkozni
erre nem fogunk többet utalni
erről nem beszélünk többet

all truth will not bear telling

mondj igazat, betörik a fejed
nem minden igazság bírja el a napfényt

it will stand him in good stead

nagyot lendít rajta
nagyot segít rajta
sok haszna van belőle

it will put some stomach into him

ettől majd megjön a bátorsága
ettől majd megjön a kedve

it will not be long before you know

nemsokára megtudjátok