át angolul a szótárban

Összesen 955 jelentés felelt meg a keresésnek. át angolul

át képe

át angolul
Példamondatok
Go across the street. = Menj át az úton.

át jelentése kifejezésekben

át a határon

over the border

át nem gondolt

unthinking

át nem ruházható

not negotiable
unalienable

át tudod ugrani?

can you jump over?

át nem alakítható

irreducible

át nem vett darab

refuse

át ne merje többé lépni a házam küszöbét

never darken my doors again!

Atlanti-óceánon át közlekedő

transatlantic

átad

to assign
to consign
to convey
to deliver
to give up
to give, gave, given
to hand
to hand over
to leave, left
to pass
to pass over
to remit
to surrender
to transmit
to turn in
to yield

át

diagonal

átok

ban
curse
cuss
damn
imprecation

átél

to live through
to pass through
to project
to project oneself into sg
to see, saw, seen

átér

to span

átír

to transcribe

átadó

transmitter
transmitting

átdöf

to pierce
to pin
to preen
to transfix

átejt

have sy on
to con
to gag
to get at
to let down
to pass the buck
to side-track
to spoof

átfed

to overlap

átfog

to clasp

átfon

to enwreathe

átfut

to give sg the once-over
to run over
to run through
to scan

átfúr

to hole
to pierce
to punch
to scour

áthat

to imbibe
to pervade
to prepossess
to transfix

áthoz

to bring over
to carry forward

áthág

to contravene
to infringe
to overrun, overran, overrun
to transgress
to violate

áthúz

to black out
to cancel
to cross
to line through
to rule out
to run through

átjut

to get across
to get over
to get through
to negotiate

átjár

to imbibe
to percolate
to pervade
to pierce

átjön

to come over

átkel

to come across
to cross over
to ferry across
to ferry over
to get across
to get over
to go over
to traverse

átkos

pestilent

átkoz

to blast
to curse
to cuss
to damn
to swear at

átköt

to tie
to tress

átkúr

to shaft

átlag

mean
par
run

átlát

to see through

átlép

to step across
to step over

átlós

cross
diagonal
trans

átmos

to leach

átmér

to mete