across jelentése magyarul a szótárban

Összesen 70 jelentés felelt meg a keresésnek. across magyarulacross meaning in english
Elöljárószó
A szó gyakorisága:A across gyakorisága, jelentéseA across gyakorisága, jelentéseA across gyakorisága, jelentéseA across gyakorisága, jelentéseA across gyakorisága, jelentése

across képe

across jelentese magyarul
Példamondatok
You could walk across it if you were careful. = Keresztül sétálhatnál rajta, ha óvatos lennél.
Határozószó
A szó gyakorisága:A across gyakorisága, jelentéseA across gyakorisága, jelentéseA across gyakorisága, jelentéseA across gyakorisága, jelentéseA across gyakorisága, jelentése
odaát, át, túl
Példamondatok
It is just across the park. = Itt van a parkon túl.

across jelentése kifejezésekben

across the road

utca túlsó oldalán
út túlsó oldalán

across the board

mindenkinek egyenlő arányban
mindenkire egyformán vonatkozó

across the shoulder

vállon átvetve

to cut across

átvág

to get across

keresztülvisz
sikere van
sikerre visz
átjut
átkel

to run across

végigmegy
átszel

to see across

átvezet

getting across

keresztüljutás
átjutás
átkelés

to come across

beadja a derekát
beleegyezik vmibe
csatlakozik vki véleményéhez
keresztülmegy
meglát
ráakad
rászánja magát, hogy megmondja az igazságot
sikere van
vall
véletlenül találkozik
átkel
átmegy

to draw across

összehúz

to pass across

pezsdítő
átmegy

to skip across

átugrik
átugrál

to step across

átlép
átmegy

to tear across

kettészakít
átrohan

to ferry across

átkel
átszállít

to get across sy

összeveszik vkivel

to run across sy

összeszalad vkivel

to come across with

megad
megfizet

to snick across to sy

gyorsan odafut vkihez
gyorsan odaszalad vkihez

to get sg across to sy

elfogadtat vmit vkivel
megértet vmit vkivel

to swim across a river

folyón átúszik
folyót átúszik

to wade across s stream

átgázol egy folyón

to come across a passage

ráakad egy részre
rábukkan egy részre

he lives across the street

az utca másik oldalán lakik
szemben lakik

to spark across the terminals

csatlakozásnál ívet húz

to come across with five dollars

előhozakodik öt dollárral
kirukkol öt dollárral

the idea came across my mind that

arra gondoltam, hogy
az jutott eszembe, hogy
felötlött bennem az a gondolat, hogy

to swim one's horse across the river

lovával átúsztat a folyón
átúsztat a folyón

lacrosse

kanadai labdajáték