Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga "Tanulás/munka" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

15. Tanulás/munka

 • acquirement elsajátítás
 • blended teaching vegyes tanulás
 • classroom tanterem
 • coaching oktatás
 • curriculum tananyag
 • didacticism oktatáselmélet
 • distance teaching távoktatás
 • educational environment oktatási környezet
 • electronic elektronikus
 • environment környezet
 • independent független
 • independent task önálló feladat
 • internet internet
 • knowledge ismeret
 • methodology módszertan
 • organization szervezés
 • software program
 • teaching management oktatásszervezés
 • to bridge a problem áthidalni egy problémát
 • virtual education virtuális oktatás