Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga "Tanulás/munka" témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

15. Tanulás/munka

 • class tanóra
 • disadvantage hátrány
 • equality egyenlőség
 • exam vizsga
 • family care center családsegítő
 • furtherance segítés
 • have a right joga van
 • human right emberi jog
 • in the same way azonos módon
 • integration beilleszkedés
 • justice igazság
 • learning tanulás
 • overcome leküzd
 • restriction korlátozás
 • right jog
 • society társadalom
 • special attention kiemelt figyelem
 • special treatment különleges bánásmód
 • student tanuló
 • support támogatás
 • to handle kezelni
 • to repeat year évet ismétel
 • treatment bánásmód
 • value érték