tell jelentése magyarul a szótárban

Összesen 146 jelentés felelt meg a keresésnek. tell magyarultell meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A tell gyakorisága, jelentéseA tell gyakorisága, jelentéseA tell gyakorisága, jelentéseA tell gyakorisága, jelentéseA tell gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to tell, told, told
Inges alak: telling
E/3: tells

tell képe

tell jelentese magyarul
jelez, mutat, hat, tudat

tell against somebody

ellene szól valakinek

tell somebody/something apart

megkülönböztet

tell of somebody

szól valakiről, mesél valakiről

tell somebody off

feladatra kijelöl, leszid

tell on somebody

beárul valakit
Példamondatok
Tell me where you are going! = Mondd el, hová mész!
Let me tell you about my father! = Hadd meséljek az apámról!

tell jelentése kifejezésekben

tell me true!

mondd meg őszintén!

tell that to the marines!

ne akard ezt nekem bemesélni!

to tell on

beköp
beárul

to tell off

kijelöl
kioktat
leszid
leszámol

just tell me

mondd csak meg nekem
mondd már meg nekem

to tell from

megkülönböztet

to tell a lie

hazudik

to tell about

beszámol vmiről
beszél vmiről

to tell apart

megkülönböztet

to tell noses

kérdést a szavazatok összeszámolásával dönt el
megszámolja híveit
megszámolja követőit

to tell on sy

meglátszanak a nyomai vkin

truth to tell

az igazat megvallva

blood will tell

vér nem válik vízzé

to tell a story

mesél
mesét mond
történetet elbeszél
történetet elmond
történetet előad

to tell stories

füllent
lódít

to tell upon sy

meglátszanak a nyomai vkin

to tell sy wrong

becsap
rossz útbaigazítást ad
rászed
tévesen irányít

I have heard tell

azt beszélik, hogy
hallottam, hogy

I'll tell you what

mondok neked vmit

you never can tell

sohasem lehet tudni

to tell one's beads

a rózsafüzért mondja
mondja a rózsafüzért

to tell one's story

elbeszéli a vele történteket
elbeszéli élete történetét

to tell blue stories

malacságokat mond
pikáns történeteket mond
sikamlós történeteket mond

it costs me to tell you

fájdalmas, hogy meg kell mondanom
nem szívesen mondom, hogy

it is wrong to tell lies

hazudni bűn

just a line to tell you!

csak egy szóra kérem!
csak egy szóra!

to tell sy some home truths

alaposan megmondja vkinek a magáét
alaposan megmondja vkinek a véleményét
jól beolvas vkinek
jól odamondogat vkinek
kellemetlen igazságokat vagdos vki fejéhez

to tell sy where to get off

alaposan megmondja a magáét vkinek
beolvas vkinek
megmondja a magáét vkinek
megmondja a véleményét vkinek
megmondja vkinek, hogy hol kell leszállnia
pokolba küld vkit

my friend here will tell you

majd ez a barátom megmondja

to tell sy a few home truths

jól beolvas vkinek

he had the face to tell me so

nem átallotta nekem azt mondani
volt képe nekem azt mondani
volt mersze nekem azt mondani
volt pofája nekem azt mondani

to tell sy sg straight from the shoulder

egyenesen megmond vkinek vmit
kereken megmond vkinek vmit
kertelés nélkül megmond vkinek vmit

tells

elmond

telly

tv

teller

bankpénztáros
elbeszélő
szavazatszámláló

telling look

beszédes pillantás
beszédes tekintet
sokatmondó pillantás
sokatmondó tekintet

satellite

hold
mellékbolygó
mesterséges hold
műhold

bank teller

bankpénztáros
banktisztviselő

interstellar

csillagközi
csillagok közötti
világűri

constellation

csillagkép