tear jelentése magyarul a szótárban

Összesen 208 jelentés felelt meg a keresésnek. tear magyarultear meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A tear gyakorisága, jelentéseA tear gyakorisága, jelentéseA tear gyakorisága, jelentéseA tear gyakorisága, jelentéseA tear gyakorisága, jelentése
Többes száma: tears
Példamondatok
Tear appeared in his eye. = Könnycsepp jelent meg a szemében.
Ige
A szó gyakorisága:A tear gyakorisága, jelentéseA tear gyakorisága, jelentéseA tear gyakorisága, jelentéseA tear gyakorisága, jelentéseA tear gyakorisága, jelentése
Ragozás: to tear, tore, torn
Inges alak: tearing
E/3: tears
hasad, szakad

tear something apart/tear something into pieces/tear up

eltép, darabokra szaggat, apró darabokra tép szét valamit

tear somebody’s ass/ tear somebody off a strip

leszid, lehord a sárga földig

tear away/down/off

letép, leszakít

tear away

elszakít

tear off

összevág, összecsap

tear off a piece/bit (of tail/ass)

közösül, elkap egy fordulóra

tear out

kitép, kiszakít

tear somebody's character to rags/shreds

ízekre szed valakit, lecsepül valakit, alaposan leránt valakit

tear around

rohangászik

tear away/off

elrohan, elszáguld

tear back

visszarohan, visszasiet

torn between two opinions

két nézet között habozva

tear down/up the street

végigrohan az utcán

tear in the room

beront a szobába

tear out (of the room)

kirohan a szobából, kirohan a teremből

tear through England

végigszáguld Anglián

on a tear

elhajol, piálni megy
Példamondatok
I will tear this apart. = Én ezt apró darabokra tépem szét.

tear jelentése kifejezésekben

tear gas

könnygáz

to tear up

felszaggat
kettészakít
kitép
széttép
összetép

to tear ass

hajt
repeszt
száguld
tép

to tear off

elrohan
elsiet
letép

to tear out

kirohan
kitép

to tear away

elrohan
elszakít
elszáguld
leszakít
letép

to tear down

lerohan
lerombol
leszakít
végigszáguld

to tear about

fel-alá szaladgál
összevissza rohangál

to tear along

rohan
száguld
végigrohan
végigszáguld

to tear at sg

elszakít vmit
felszakít vmit
tépdes vmit

to tear across

kettészakít
átrohan

to go full tear

rohan
száguld

to tear sg open

feltép vmit

to tear one's hair

haját tépi

I couldn't tear myself away

nem akartam otthagyni
nem tudtam eljönni
nem tudtam elszakadni

tears

könnyek

tearer

US biz. szélvihar
dühöngő ember
elszakító
eltépő személy
mely fákat tövestől tép ki

tearful

könnyes
könnyező

tearing

szakítás

teardown

leszerelés (gépet, motort)
szétszerelés

teardrop

könnycsepp alakú
könnycsepp formájú
könnycsepphez hasonló

tearfully

könnyezve

tearstained

könnyfoltos

tear-gas grenade

könnygázgránát

tear-off calendar

előjegyzési naptár
letéphető naptár

tears brimmed her eyes

könnybelábadt a szeme
könnyben úszott a szeme

tears sprang to her eyes

könny szökött a szemébe

stearic

sztearin-

stearate

sztearinát

wheatear

búzakalász

salt tears

bánatos könnyek
keserű könnyek

job's tears

Jób könnye
kőcsepp
kőfű
könnyfű

to shed tears

könnyeket ont

to be in tears

sír

her tears dried up

elapadtak a könnyei

this vale of tears

e földi siralomvölgy

to burst into tears

könnyekben tör ki

to move sy to tears

könnyekig megindít vkit

to tear, tore, torn

elszaggat
elszakít
eltép
feldúl
felizgat
felsebez
feltép
hasad
kitép
leszakít
letép
megszaggat
rohan
szaggat
szakad
szakít
száguld
szétszaggat
szétszakít
tép

to be moved to tears

könnyekig meg van hatódva