tall jelentése magyarul a szótárban

Összesen 134 jelentés felelt meg a keresésnek. tall magyarultall meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A tall gyakorisága, jelentéseA tall gyakorisága, jelentéseA tall gyakorisága, jelentéseA tall gyakorisága, jelentéseA tall gyakorisága, jelentése
Középfoka: taller
Felsőfoka: the tallest

tall képe

tall jelentese magyarul
Példamondatok
He is a tall man. = Ő egy magas termetű férfi.

tall jelentése kifejezésekben

she is as tall as he

egyforma magasak

that's a tall order!

ez már sok a jóból!
mindennek van határa!

is he as tall as that?

ilyen magas?
ő ilyen magas?

you are not as tall as he

te alacsonyabb vagy nála

he is tall enough but his brother is still taller

ő is elég magas, de a bátyja még magasabb

tally

bankár
címke
darabáruk szokásos számegysége
duplikátum
ellenpárja vminek
ellenőrzés
fedőnév
jelenléti zseton
jelenléti érme
megfelelője vminek
megjelölés
megpipázás
munkásellenőrző bárca
másodpéldány
másolat
névcédula
osztó
pandant
pénzdarab
rovás
rovásos pálca
rováspálca
rovó pálca
vminek ellenpárja
vminek megfelelője
vonás

taller

magasabb

tallet

szénapadlás

tallow

faggyú

tally on!

fogd meg!

tally trade

folyószámlára történő eladás
részletüzlet

tallow-faced

sápadt

tallow-chandler

gyertyaöntő

taller by a head

egy fejjel magasabb

totally

egészen
teljesen

vitally

alapvetően
életbevágóan

dataller

napszámos

to tally

bankot ad
berovátkol
címkével ellát
egybehangzik
egybevág
egyezik
egyeztet
ellenőriz
felró
jegyzékbe vesz
kiszámít
lepontoz
megegyezik
megfelel
megfeszít
meghúz
megpipál
megszámol
névcédulával ellát
névtáblával ellát
oszt
rovással bejegyez
rovással feljegyez
számol
összeillik

to tallow

faggyúz

crystallite

kristallit

crystalloid

kristályszerű
krisztalloid

installment

folytatás
részlet
részletfizetés

metallurgic

kohászati

congenitally

vele születetten

forestalling

felvásárlás
megelőzés

horizontally

vízszintesen

incidentally

egyébként
esetleg
esetlegesen
mellékesen
mellékesen megjegyezve

stall-holder

elárusító

fundamentally

alapjában
alapjában véve
alapvetően

crystallizable

kristályosodó
kristályosítható

metallic voice

érces hang

non-comittally

diplomatikusan
semlegesen

noncommittally

semmitmondóan

to crystallize

kikristályosodik
kikristályosít
kristályosodik
kristályosít

crystalliferous

kristály tartalmú

crystallization

kikristályosodás
kikristályosítás
kristályosodás
kristályosítás

crystallography

kristálytan

to tallow sheep

birkát hizlal

crystallographic

kristálytani

mentally deranged

elmebajos
tébolyodott