tally jelentése magyarul a szótárban

Összesen 99 jelentés felelt meg a keresésnek. tally magyarultally meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A tally gyakorisága, jelentéseA tally gyakorisága, jelentéseA tally gyakorisága, jelentéseA tally gyakorisága, jelentéseA tally gyakorisága, jelentése
Többes száma: tallies

live on tally with somebody

vadházasságban él valakivel
osztó
Példamondatok
This is a tally. = Ez egy rováspálca.
Ige
A szó gyakorisága:A tally gyakorisága, jelentéseA tally gyakorisága, jelentéseA tally gyakorisága, jelentéseA tally gyakorisága, jelentéseA tally gyakorisága, jelentése
Ragozás: to tally, tallied, tallied
Inges alak: tallying
E/3: tallies

tally on!

fogd meg!
Példamondatok
All those accounts tally. = Mindezek a beszámolók egyeznek.

tally jelentése kifejezésekben

tally on!

fogd meg!

tally trade

folyószámlára történő eladás
részletüzlet

to tally on a rope

hajókötélzettel szorgoskodik
kötél beállításon munkálkodik

to keep tally of goods

árutételeket kipipál
árutételeket megjelöl
árutételeket megpontoz

to live on tally with sy

vadházasságban él vkivel

tallyman

textilkereskedő

fatally

halálosan
tragikusan

totally

egészen
teljesen

vitally

alapvetően
életbevágóan

mentally

lelkileg
szellemileg

mortally

halálosan

capitally

nagyszerűen

hospitally

vendégszeretet

immortally

halhatatlanul
nagyon

teetotally

antialkoholista, bornemissza módjára
végképp

accidentally

esetlegesen
véletlenségből
véletlenül

congenitally

vele születetten

horizontally

vízszintesen

incidentally

egyébként
esetleg
esetlegesen
mellékesen
mellékesen megjegyezve

ornamentally

dekoratívan
díszítésül

fundamentally

alapjában
alapjában véve
alapvetően

testamentally

végrendeletileg

coincidentally

egybeesően
egyetértésben
egyetértően vkvel

contrapuntally

ellenpontozva

experimentally

próbaképpen

non-comittally

diplomatikusan
semlegesen

noncommittally

semmitmondóan

environmentally

környezeti

non-committally

diplomatikusan
semlegesen

temperamentally

alkatilag
vérmérsékleténél fogva

mentally deranged

elmebajos
tébolyodott

mentally retarded

értelmi fogyatékos

mentally afflicted

szellemi depresszióban szenved

mentally deficient

gyengeelméjű

environmentally sound

környezetbarát

to fall mortally wounded

halálos sebet kap
halálosan megsebesül