strike jelentése magyarul a szótárban

Összesen 153 jelentés felelt meg a keresésnek. strike magyarulstrike meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to strike, struck, struck vagy stricken
Inges alak: striking
E/3: strikes

strike at képe

strike at jelentese magyarul
üt, leüt, megüt, csap, ver
bevon, leenged
fodorít

strike somebody blind

megvakít valakit

strike an attitude

pózol, pózba vágja magát, pózt vesz fel
behatol

strike at

rácsap, ráüt, nekiüt, céloz

strike back

visszaüt, visszavág

strike down/off

leüt, lever, lesújt, lábáról ledönt

strike for

sztrájkol valamiért

strike in

bever, közbevet

strike into

beledöf, beleszúr, beleüt

strike terror into somebody

valakit megrémít, valakit rémülettel tölt el

strike off

levonat, kinyomat, kinyomtat, lehúz

strike off a name from a list

egy nevet kitöröl a listáról

strike off a short article

rögtönöz egy kis cikket

get struck on somebody

belebolondul valakibe, belehabarodik valakibe

strike out/through

kitöröl, kihúz

strike through

átüt, áthatol

strike in with something

megegyezik valamivel, összeillik valamivel

strike on

ráüt

strike on, strike upon something

rátalál, rábukkan

strike out

teljes erővel üt

strike out with one's arms

nagy csapást tesz karjával

strike out

hirtelen elindul

strike up

elegyedik, rázendít, intonál

strike with horror

rémülettel tölt el

strike back

visszafordul, kicsap a láng

strike between the wind and the water

érzékeny ponton talál

strike for

valami felé indul

strike up (a conversation)

kezdeni, kezdeményezni (beszélgetést)
Példamondatok
We must strike first. = Nekünk kell támadnunk elsőnek.
Főnév
A szó gyakorisága:A strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentése
Többes száma: strikes
Példamondatok
The strike began. = Elkezdődött a sztrájk.

strike at jelentése kifejezésekben

strike

csapás
légi csapás
sztrájk
telér
ütés