strike jelentése magyarul a szótárban

Összesen 274 jelentés felelt meg a keresésnek. strike magyarulstrike meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to strike, struck, struck vagy stricken
Inges alak: striking
E/3: strikes

strike képe

strike jelentese magyarul
üt, leüt, megüt, csap, ver
bevon, leenged
fodorít

strike somebody blind

megvakít valakit

strike an attitude

pózol, pózba vágja magát, pózt vesz fel
behatol

strike at

rácsap, ráüt, nekiüt, céloz

strike back

visszaüt, visszavág

strike down/off

leüt, lever, lesújt, lábáról ledönt

strike for

sztrájkol valamiért

strike in

bever, közbevet

strike into

beledöf, beleszúr, beleüt

strike terror into somebody

valakit megrémít, valakit rémülettel tölt el

strike off

levonat, kinyomat, kinyomtat, lehúz

strike off a name from a list

egy nevet kitöröl a listáról

strike off a short article

rögtönöz egy kis cikket

get struck on somebody

belebolondul valakibe, belehabarodik valakibe

strike out/through

kitöröl, kihúz

strike through

átüt, áthatol

strike in with something

megegyezik valamivel, összeillik valamivel

strike on

ráüt

strike on, strike upon something

rátalál, rábukkan

strike out

teljes erővel üt

strike out with one's arms

nagy csapást tesz karjával

strike out

hirtelen elindul

strike up

elegyedik, rázendít, intonál

strike with horror

rémülettel tölt el

strike back

visszafordul, kicsap a láng

strike between the wind and the water

érzékeny ponton talál

strike for

valami felé indul

strike up (a conversation)

kezdeni, kezdeményezni (beszélgetést)
Példamondatok
We must strike first. = Nekünk kell támadnunk elsőnek.
Főnév
A szó gyakorisága:A strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentéseA strike gyakorisága, jelentése
Többes száma: strikes
Példamondatok
The strike began. = Elkezdődött a sztrájk.

strike jelentése kifejezésekben

strike while the iron is hot

addig üsd a vasat, amíg meleg

air strike

légi csapás
repülőtámadás

lucky strike

szerencsés lelet

atomic strike

atomcsapás

to strike oil

jó fogást csinál
jó fogást tesz
olajat talál
olajra bukkan
petróleumot talál
sikere van
váratlan szerencsében részesül

to strike out

hirtelen elindul
kicsihol
kieszel
kihúz (nevet)
kitalál
kitöröl
rájön
teljes erővel üt

to strike home

célba talál
elevenjére tapint
hat
talál
érzékenyen érint

to strike root

gyökeret ereszt
gyökeret ver

to strike work

sztrájkba lép

to be on strike

sztrájkol

to go on strike

sztrájkba lép

to strike a blow

üt

to strike a camp

tábort bont

to strike a light

gyufát gyújt

to strike a match

gyufát gyújt

to strike it rich

megüti a főnyereményt

to strike sy dead

agyonüt vkit

to strike sy dumb

elnémít vkit

to strike the eye

magára vonja a figyelmet

to strike pay dirt

feltör
gazdag lesz
megfogja az isten lábát
meggazdagszik

to strike the beam

kiütik a nyeregből
legyőzik

to strike a balance

egyenleget megállapít
mérleget felállít
mérleget készít
számlát kiegyenlít

to strike the bells

jelzi az időt
jelzi az órát

to strike one's flag

beadja a derekát
enged
megadja magát
meghunyászkodik
meghátrál
meghódol

to strike the bottom

feneket ér

to come out on strike

sztrájkba lép

to offer to strike sy

kezet emel vkire

to strike a bad patch

rájár a rúd

to strike an attitude

pózba vágja magát
pózol

to strike eight bells

delet jelez

to strike off sy's head

fejét veszi vkinek
lefejez vkit

to strike sy a hard blow

erős ütést mér vkire
kemény ütést mér vkire

to strike sy in the face

arcul üt vkit
arcába vág vkinek
pofon üt vkit

to strike the right note

jó hangot üt meg
megtalálja a helyes hangot

to strike sy off the roll

kizár vkit testületből
töröl vkit a névjegyzékből

to strike out on one's own

önállósítja magát

to strike a bargain with sy

alkut köt vkivel
üzletet köt vkivel

to strike two things together

egymáshoz üt két tárgyat
összeüt két tárgyat

striker

csatár
fodorító tímár
fogadó
kurvahajcsár
pörölyöző
szigony
szigonyozó
szoknyavadász
sztrájkoló
sztrájkoló munkás
tisztiszolga
támadójátékos
ütőszeg
ütőszerkezet
ütőóra

strikers

csatárok
támadójátékosok